Životná múdrosť je dopúšťať sa v každom období života len tých omylov, ktoré sú v súlade s vekom.

(Pablo Picasso)

Oznamy

Nedeľa, 15.12.2019   3.adventná nedeľa
Detská besiedka o 16:00 hod.
Utorok, 17.12.2019   Adventná večiereň o 18:00 hod. v Rakytovciach
Streda, 18.12.2019   Adventná večiereň o 18:30 hod. v Badíne v Novom zborovom dome
Nedeľa, 22.12.2019   4.adventná nedeľa
Detská besiedka o 16:00 hod.

Detský biblický tábor

Možnože mať túžbu preniesť sa do dávnej Perzie a ísť na Látky - Bratkovicu nie je celkom adekvátne

 

CZ ECAV Badín | júl/august 2019 viac

Stolno-tenisový turnaj

Okrem otázky kto bude víťazom prvého kola prezidentských volieb nás tretiu

 

CZ ECAV Badín | 16.3.2019 viac

Detský karneval 2019

Detský evanjelický karneval je naša milá a obľúbená akcia. Bolo to tak aj tento

 

CZ ECAV Badín | 3.3.2019 viac

Ekumenické stretnutie

Prosím, modlite sa , aby moja cesta mohla prispieť k jednote kresťanov

 

CZ ECAV Badín | 20.1.2019 viac