Najrozumnejšia forma výchovy je príklad.

(Albert Einstein)