Proti tým, čo v Pána Ježiša Krista naozaj veria, je satan bezmocný.

(Martin Luther)

Detské služby Božie5.10.2014
3.2.2014
26.1.2014