Najlepším spôsobom ako spoznať Boha je milovať čo najviac vecí.

(Vincent van Gogh)

Detské služby Božie5.10.2014
3.2.2014
26.1.2014