Proti tým, čo v Pána Ježiša Krista naozaj veria, je satan bezmocný.

(Martin Luther)

Detské služby Božie - 5.10.2014


Pridať na Facebook.com