Všetko, čo robíme, je iba kvapka v mori, ale keby sme to nerobili, tá kvapka by tam chýbala.

(Matka Tereza)

Stretnutia dorastu bývajú každý piatok od 15.30 hod., niekedy podľa dohody sa vieme zísť aj v iných termínoch. Stretnutia sú určené pre deti do konfirmačného veku a ich cieľom je, aby aj okrem hodín náboženstva v škole mali možnosť počuť základné pravdy evanjelia a aby sa učili vzťahu k cirkevnému zboru.

Jednou z hlavných výhod týchto stretnutí je otvorený záver (vlastne aj úvod), čo v praxi značí, že deti môžu v areáli fary stráviť celé popoludnie pri individuálnych alebo skupinových aktivitách pod dozorom.

Zo stretávania sa vyprofilovala aj malá spevácka skupina, ktorá piesňami v doprovode gitary promptne slúži na službách Božích pri rôznych príležitostiach.

Tieto stretnutia sme od posledných mesiacov doplnili aj o nový rozmer - "ručné práce - umelecké dielne". Deti vyrábajú rôzne pekné, užitočné, okumilé i chutné veci.

Tento typ stretnutí je náročný na čas a organizáciu, ale vo svojom obsahu poskytuje deťom veľa vzácneho, čo sa však odzrkadlí až neskôr. Rozsievať slovo a venovať sa im - to sú úlohy, v ktorých pri práci s mladou generáciou treba zotrvávať. Prosíme Pána o požehnanie.

Texty vyučovania zatiaľ nezverejňujeme. Fotografie dokumentujú zväčša voľnočasové aktivity, ručné práce, ktoré môžu poslúžiť ako inšpirácia pre iných.