Nemá zásluhy ten, kto nemá šťastia.

(Jonáš Záborský)


        

Pravidelné stretnutia mládeže bývajú od februára 2005. Na prvom stretnutí sme sa zišli štyria. Postupne prišli ďalší bývalí konfirmandi a tí, ktorí mali od malička k Božím veciam blízko, ako aj tí, ktorým na duchovnom budovaní záleží. Stretávali sme sa najskôr každé dva týždne, postupne sa situácia vyvinula k potrebe schádzať sa každý týždeň. V tomto období sa stretávame vždy v sobotu o 18.30 hod. v zborovej sieni. Nie je nás veľa, určite oveľa menej ako je potenciál mladých, ktorí by mohli na stretnutia prichádzať. Dôvody prečo neprísť sa vždy nájdu. Sme však radi za všetkých, ktorí si povedia áno pre Boha, pre stretnutie s Ním v spoločenstve mladých. Pozývame a pozývame znovu. Príď, nájdi si čas! Spomeň si na konfirmačný sľub! Čo ti môžu dať tieto stretnutia? Nie to, čo svet, ale niečo iné a určite nie menej vzácne. Zvesť slova Božieho, zaujímavé témy, rozhovory, mládežnícke piesne s gitarou, modlitby, budovanie spoločenstva mladých kresťanov. To máme. Ak ti niečo z toho chýba, máš možnosť to získať. Ak ti to nechýba, dávaj pozor, aby si nestratil to najvzácnejšie- večný život.