Nemá zásluhy ten, kto nemá šťastia.

(Jonáš Záborský)

Služby Božie


Miesto konania: Badín, Evanjelický kostol      Čas: nedeľa o 10:00 hod.