Ak má byť niekto spasený, musí v Krista uveriť, jeho slovo počuť a skutkom ho až do smrti plniť.

(Jan Hus)

Služby Božie


Miesto konania: Badín, Evanjelický kostol      Čas: nedeľa o 10:00 hod.