Proti tým, čo v Pána Ježiša Krista naozaj veria, je satan bezmocný.

(Martin Luther)

Služby Božie


Miesto konania: Badín, Evanjelický kostol      Čas: nedeľa o 10:00 hod.