Hudobník, ktorý chce, aby jeho nástroj bolo najviac počuť, je zábuhou každého orchestra.

(Henryk Sienkiewicz)

Služby Božie


Miesto konania: Badín, Evanjelický kostol      Čas: nedeľa o 10:00 hod.