Najlepším spôsobom ako spoznať Boha je milovať čo najviac vecí.

(Vincent van Gogh)

Seniorátne stretnutie mládeže zvolenského seniorátu - 15.9.2012


Turistický výstup na Šachtičky a Pánsky diel            Fotogaléria Fotogaléria


Už rok ubehol odvtedy, ako sme spolu s našimi kamarátmi zo Zvolenského seniorátu vystúpili na Pustý hrad. Tento rok sa toto viac-menej turistické podujatie začínalo v obci Špania dolina. Potom ako sme sa zo všetkých zúčastnených zborov poschádzali na miesto činu a sestra spirituálka povedala pár slov na úvod, sme už šlapali popri katolíckom kostole na Španej doline. Tu sme dostali krátky výklad o histórií obce v podaní brata Ľuboša z CZ Banská Bystrica. Po výklade sme už po turistických značkách išli smerom k nášmu cieľu a to boli Šachtičky. Celý spotení sme sa však nakoniec dostali k vytúženému cieľu. Dobre nám padla čapovaná kofola, či teplá polievočka v miestnej reštaurácií. Po telesnom naplnení prišlo na rad to duchovné. Posadali sme si pekne do kruhu, zaspievali pár pesničiek a vypočuli si výklad nám dobre známeho p. farára Romana Dovalu na text z 1 Kor 2,9 ... Ani oko nevídalo, ani ucho neslýchalo, ani do srdca človeku nevstúpilo, čo pripravil Boh tým, ktorí Ho milujú. Po povzbudivých a poučných slovách si ešte tí, čo mali trochu síl, vybehli na Pánsky diel. Samozrejme Badínčania nemohli chýbať. Z vrcholu sme sa pokochali krásnym pohľadom na Banskú Bystricu a porobili sme si aj pár pekných spoločných fotiek. Neskôr sme sa už poberali dolu kopcom naspäť do Španej doliny. Tu sme si ešte popozerali krásne maľby na miestnej výstave a potom unavený už nastúpili do auta a išli domov.

Na záver patrí poďakovanie všetkým zúčastnením, tiež pánovi seniorovi Petrovi Sotákovi s manželkou za účasť, všetkým zborovým farárom a tiež osobite aj našim kamarátom Gabike, Tomášovi a Vraťovi z CZ Háj a CZ Ivančiná, ktorí nás prišli pozrieť z Turčianskeho seniorátu. A celkom na záver treba poďakovať aj nášmu Pánovi za požehnanie celej akcie. Bolo fakt super a tí, čo neboli, môžu ľutovať.


Autor: Pavol Petrovič