Hudobník, ktorý chce, aby jeho nástroj bolo najviac počuť, je zábuhou každého orchestra.

(Henryk Sienkiewicz)

Detská besiedka na sánkach, 5.2.2023

Predstavte si, že je pekná slnečná nedeľa, všade kopa snehu, zima, mrznú ruky i nohy. Hm, čo by ste urobili? No predsa ideme sa sánkovať! Pozvanie na sánkovačku našej detskej besiedky prijali mnohí a bolo úplne perfektne. Po hodine a pol šialenia, pretekov, alebo lentaksaspúštaniadolekopcom sme ešte zbehli do zborovky, dali si fajnú pizzu od Krta (niekedy by ju mohli dať aj sponzorsky :)), nasledovalo kolo pesničiek, krátky výklad, schovávačky v hornej časti budovy a potom šup rýchlo všetci domov, okúpať, sa, vycikať a spať a hlavne nedopliesť poradie! Vďaka Bohu, za sniežik, partiu, za všetko! Možno si deti raz spomenú ... Pán nech ich žehná! r.d.

Fotogaléria