To, čo považuješ za problém, je dar, ktorý máš vyriešiť.

(Ludwig Wittgenstein)

Zborový výlet na Gemer, 28.8.2021

Highslide JS

Na záver prázdnin, 28. augusta 2021 sme vycestovali na výlet Cirkevného zboru Evanjelickej cirkvi a. v. v Badíne za poznaním historických a prírodných unikátov Gemeru.

Cesta po tomto malebnom kraji, v milom spoločenstve bola príjemná a pohodová. Našou prvou zastávkou bola návšteva gotického kostola Evanjelickej cirkvi a. v. v Štítniku. V starobylom chráme nás privítala sestra farárka Mgr. Jana Ilčisková, ktorá nás  zoznámila s históriou, ako aj so súčasnosťou tejto národnej kultúrnej pamiatky. Od prvej chvíle nás ohromila majestátnosť tejto stavby. Krásna gotická architektúra s hviezdicovými klenbami a freskovou nástennou výzdobou zaraďuje tento kostol medzi najcennejšie kultúrno-historické pamiatky na Slovensku. Nástenné maľby a ostatné cennosti interiéru kostola pochádzajú z rôznych časových období. Medzi najstaršie patrí bronzová krstiteľnica od majstra Jána zo Spišskej Soboty. V zadnej časti chrámu, oproti trojstupňovému neskororenesančnému oltáru sa vyníma kamenný organový chór s najstarším organom na Slovensku. Tento vzácny nástroj sa síce v súčasnosti už nepoužíva, no je stále funkčný. Sestra farárka nám priblížila aj súčasnosť kostola. Okrem pravidelných bohoslužieb sa v chráme konajú aj kultúrne akcie, ako sú rôzne koncerty vážnej hudby a pod. Veľká stavba si vyžaduje náročnú starostlivosť. Zvlášť fresková výzdoba, ktorá je najcitlivejšia na negatívny vplyv času. Nie je jednoduché pri malom zastúpení aktívnych členov cirkevného zboru uchovanie tak vzácnej historickej pamiatky nevyčísliteľnej hodnoty. Ohúrení plnosťou histórie a pokojnej krásy, sme sa s týmto starovekým chrámom rozlúčili.

Naším druhým cieľom na ceste po Gemeri bola Ochtinská aragonitová jaskyňa. So sprievodkyňou sme postupne prechádzali chodbami do siení, ktoré sa odlišujú tvarom a rôznosťou výzdoby aragonitu. Tenké, biele a čisté ihlice rôznej dĺžky vytvárajú rôzne kríčkové útvary. Nadšení týmto unikátnym prírodným skvostom sme jaskyňu prenechali ďalším návštevníkom, a my sme zamierili do Revúcej za poznaním začiatkov formovania vzdelanosti slovenského národa.

Navštívili sme prvé gymnázium s vyučovacím jazykom slovenským – Slovenské Evanjelické a. v. gymnázium v Revúcej. S jeho založením, činnosťou a originálnou zbierkou exponátov, ktoré sprítomňujú jeho slávnu minulosť sme sa zoznámili v stálej muzeálnej expozícii, ktorá je sprístupnená v pôvodnom dome Prvého slovenského gymnázia. Z naozaj profesionálneho a veľmi zaujímavého lektorského výkladu sme sa dozvedeli nielen historické udalosti súvisiace s gymnáziom, ale aj podrobnosti o štúdiu a pobyte vtedajších študentov. Prezreli sme si pôvodné vysvedčenia, zošity, vyučovacie plány a podobné exponáty. Ale aj autenticky zariadenú triedu, učiteľský kabinet a čiernu kuchyňu. Príjemne nás prekvapil, krásne udržiavaný Park slovenských národovcov, ktorého priestor bol študentami využívaný pre účely telesnej výchovy. Napriek tomu, že gymnázium bojovalo s tlakom neprajníkov a nedostatkom finančných prostriedkov, vzdelávacie výsledky študentov dosahovali vysokú úroveň. Naša veľká vďaka a obdiv patrí samotnej Evanjelickej cirkvi a. v. v Revúcej, ako aj všetkým profesorom, národovcom, podporovateľom a dobrodincom. S peknými dojmami sme sa s múzeom rozlúčili, no náš výlet sa ešte celkom nekončil.

Po prestávke na občerstvenie sme navštívili prekrásny tolerančný kostol Evanjelickej cirkvi a. v. v Revúcej. Jeho nádherný biely interiér nás úplne očaril. Napriek tomu, že práve v čase našej návštevy bol kostol pripravený na svadobné obrady, sestra farárka Mgr. Ing. Danica Hudecová nám umožnila doň nahliadnuť. Poniektorí vystúpili aj na vyhliadku kostolnej veže. Keď sme sa do sýtosti pokochali krásnymi výhľadmi, opustili sme Revúcu a vydali sme sa na cestu domov.

Po ceste sme si nenechali ujsť príležitosť, zastaviť sa na úpätí Kráľovej hole, pri prameni rieky Hron.

Aj toto miesto v nás vzbudilo silné pocity spojené s naliehavosťou poznať poklady Slovenska, aby sme si ich vedeli vážiť a ochraňovať. Potešení spoločnými zážitkami a vďační za požehnaný výlet sme sa v príjemnej atmosfére vrátili domov.Fotogaléria