Pane, neprosím o nevšedný zázrak, ale o silu prijať všedný deň.

(Antoine de Saint-Exupéry)

Deň matiek - 14.5.2023

"Ajhľa, tvoja matka ... ajhľa, tvoj syn." Slová Pána Ježiša z kríža, pre Máriu a milovaného učeníka a zároveň text kázne. Slávili sme Deň matiek. Nie je to cirkevný sviatok, ale je to deň, ktorý má svoj význam. Je to "maličká" veľká príležitosť, pre deti a vnúčatá, poďakovať za mamy či starké Bohu. A možno i pre mamy príležitosť poďakovať za to, čím sú a stali z milosti Božej. Poďakovať Bohu, pretože, my sa učíme za všetko ďakovať v prvom rade Bohu, je to dôležité. Následne, musíme povedať a vyznať ďakujeme, aj priamo tým, ktoré nazývame tými štyrmi písmenami prvej adresy, Mama, alebo aj tie, ktoré o generáciu staršie, majú nás na starosti, ako starké, či niekedy dokonca aj prastarké. Dnes sa dá poďakovať Bohu za mamu, ktorú máš, niekto za tú, ktorú mal. Za veci, ktoré spolu prežívate, ale niektorí aj za tie, ktoré sú už preč, ale zostali v srdci. Nikdy toho nie je málo a veríme, že prevažovalo, či prevažuje vo vzťahov to krajšie a lepšie, to čo, nás teší. Nech Pán žehná naše mamy, starké a ich dietky, vnúčatá, aby sme všetci spolu žili Bohu na česť a slávu. S piesňami, básňami, modlitbami boli pre nás vzácnou oslavou Boha a lásky aj služby Božie, s našou kapelou, deťmi, rodinami. Ďakujeme.

Fotogaléria