Najrozumnejšia forma výchovy je príklad.

(Albert Einstein)

Významné zborové udalosti roku 2017

Vianoce 2017

24.12.2017

 

CZ ECAV Badín | 24.12.2017 viac

Zborový deň

5.11.2017

 

CZ ECAV Badín | 5.11.2017 viac

Reformačný večierok

31.10.2017

 

CZ ECAV Badín | 31.10.2017 viac

Záver školského roka

Fiktívny rozhovor s Augustom ...

 

CZ ECAV Badín | 2.7.2017 viac

Kvety jari mamičkám

Často sa stretávam ...

 

CZ ECAV Badín | 14.5.2017 viac

Pašiové Služby Božie

14.4.2017

 

CZ ECAV Badín | 14.4.2017 viac

Stolno-tenisový turnaj

11.3.2017

 

CZ ECAV Badín | 11.3.2017 viac

Mládežnícke služby Božie

Aj keď detí a mládežníkov ...

 

CZ ECAV Badín | 26.2.2017 viac

Detský evanjelický karneval

Štyri kroky vpred...

 

Danka Kozová | 19.2.2017 viac

Ekumenické stretnutie

Ktorí z vás ste ...

 

CZ ECAV Badín | 22.1.2017 viac

Novoročný koncert

Detský spevácky zbor Štvorlístok vznikol v septembri roku 2014 z iniciatívy súčasného dirigenta Petra Bibzu, ústretovosti vedenia Základnej školy na ulici Martina Rázusa vo Zvolene a zanietených paní učiteliek školy. Pracuje ...

 

CZ ECAV Badín | 20.1.2017 viac