Najrozumnejšia forma výchovy je príklad.

(Albert Einstein)

Stolno-tenisový turnaj 11.3.2017

Fotogaléria Fotogaléria