Všetko, čo robíme, je iba kvapka v mori, ale keby sme to nerobili, tá kvapka by tam chýbala.

(Matka Tereza)

Aj keď detí a mládežníkov je v priemernú nedeľu u nás v kostole menej ako prstov na mojich rukách (a to mi ešte jeden prst chýba), nie je to dôvod, aby sme neorganizovali mládežnícke Služby Božie aspoň dva krát v roku s kapelou z Banskej Bystrice. Predpôstna nedeľa sa teda niesla v rýchlejších rytmoch a vyšších decibeloch ako obvykle. Texty piesní nám však boli známe, lebo kapela Crossroads, čítaj “Krosrouds” (moja mamka nikdy nevie ten názov vysloviť, najprv ich volala “Rolsrojs”, teraz už jej to ide lepšia a volá ich “Krosrojs”) má spevníkové piesne veľmi kvalitne zvládnuté v modernom prevedení.

Kazateľom Božieho Slova bol pán farár z CZ Háj, Mgr. Tomáš Lipovský, ktorý tu aj so svojou konfirmandskou družinou trávili víkend. Boli to prví ubytovaní hostia v novom zborovom dome, ktorí na vlastnej koži pocítili kvalitu ubytovania v týchto priestoroch. Hostia boli podľa mojich informácií spokojní, aj keď vytkli malé nedostatky, napr. že minibar na izbách obsahoval len 2 fľaše šampanského a iné. Ale to som odbočil. Biblické texty boli čítané mladými z Hája. Na konci bohoslužieb sme si mohli kúpiť od mládežníkov z BB nejaké pekné vecičky pre potešenie oka i duše v ich obchodíku-

Myslím, že takéto bohoslužby majú svoje miesto tak v našej cirkvi, ako aj v našom zbore. Ukazujú, akým smerom sa bude pravdepodobne vyvíjať liturgia v 21. storočí, samozrejme ak medzitým Pán Ježiš nepríde po druhý krát.

Keďže toto bola aj posledná fašiangová nedeľa, čakal som, že aj pochováme basu, ale nič sa nedialo, a to som si aj funebrál doniesol, aby bolo pochovávanie dôstojné.

Verím, že aj ostatní bratia a sestri prežili požehnané chvíle na týchto bohoslužbách a s kapelou Krosrojs či ako sa to volajú sa vidíme opäť na jeseň.

J. Petrovič

Fotogaléria Fotogaléria