Chváľ priateľa verejne a karhaj ho medzi štyrmi očami.

(Leonardo da Vinci)

Detský spevácky zbor Štvorlístok vznikol v septembri roku 2014 z iniciatívy súčasného dirigenta Petra Bibzu, ústretovosti vedenia Základnej školy na ulici Martina Rázusa vo Zvolene a zanietených paní učiteliek školy. Pracuje pri Súkromnom centre voľného času vo Zvolene. Štvorlístok svoje pôsobenie zahájil v roku 2014 na ZŠ M. Rázusa v roku 2015 sa rozrástol o deti ZŠ Hrnčiarska a tento rok k nim pribudli aj deti zo ZŠ na Námestí mládeže vo Zvolene. Členmi zboru sú žiaci 1. – 8. triedy a momentálne ho navštevuje 76 detí.

Dirigentmi sú Peter Bibza a Edita Benková. Štvorlístok korepetuje Miroslava Abrahámová. So zborom tiež spolupracuje Zdenka Barjaková a po organizačnej stránke vypomáhajú aj pani učiteľky Lýdia Bibzová, Magda Adámeková a Jana Schmidtová.


Peter Bibza


Highslide JS Highslide JS Highslide JS Highslide JS Highslide JS