Proti tým, čo v Pána Ježiša Krista naozaj veria, je satan bezmocný.

(Martin Luther)

Slávnostné služby Božie - 23.4.2023

Služby Božie, na ktorých sme mali vzácnych hostí, brata biskupa Hroboňa, brata seniora Paceka, spevácky zbor EVG, i br. kantora Kucbela. Pripomínali sme pekné skutočnosti zo života nášho zboru, ďakovali sme za obnovu fary s prosbou o požehnanie, ďakovali sme za to, že sme pred 10 rokmi mohli začať stavbu Nového zborového domu a že sme ju z Jeho moci a krásnych zázrakov zvládli. Do chrámu sme tiež inštalovali pamätné tabule s menoslovom kňazov pôsobiacich v našom zbore. Mladí zaspievali, zneli chorály, liturgia, potešila silná zvesť slova Božieho. A to preto, " aby sa vo všetkom oslavoval Boh skrze Ježiša Krista!" Ďakujeme.

Fotogaléria