Všetko, čo robíme, je iba kvapka v mori, ale keby sme to nerobili, tá kvapka by tam chýbala.

(Matka Tereza)

Zlatá konfirmácia - 18.6.2023

18. jún bol pre nás krásnym sviatočným, pretože sme sa tešili pri Zlatej konfirmácie, konfirmácie dvoch mladých chalanov, ktorí sa zúčastniť spoločnej slávnosti, bol to Deň otcov a aj pripomienka pekného manželského jubilea. Otcovia, rodina, sľuby, vernosť, život s ľuďmi, s Bohom, viera...je motívov, ktoré sme si pripomenuli. Sme vďační Pánovi, že nám dáva toľko milosti mladým, aj starším, požehnáva minulosť, prítomnosť a veríme, že tak učiní aj v budúcnosti. Vyprosujeme ju pre všetkých, ktorí dnes mali svoju chvíľu, vyznania, spomienky, . Andrej, Peter, ale aj Ondrej, Pavol, Elena, Anna, Eva, Anna, Elena, Pán nech Vás vedie i naďalej. I všetky rodiny, otcov, i mamy, manželov, v láske a vernosti, až na veky. Amen. r.d.

Fotogaléria