Najlepším spôsobom ako spoznať Boha je milovať čo najviac vecí.

(Vincent van Gogh)

Konfirmačná skúška, 3.6.2023

V sobotu, 3.6. 2023, v predvečer konfirmačnej slávnosti sme sa zišli rodinky konfirmandov v našom chráme, aby sme boli svedkami konfirmačnej skúšky z učiva, ktoré sa týka Pána Boha, cirkvi, ale aj kresťanského života. Pravdou je, že konfirmačná príručka je veľmi "moderná" učebnica, ale rámcovo nás držala, aj keď sme sa museli niečo učiť po svojom, v najlepšej viere, že to, čo sa učíme má zmysel. Či sme sa aj niečo naučili, to mala ukázať spomínaná skúška. Nuž, ukázala...aj sme sa zasmiali, aj nám bolo chvíľami tak...však viete...ale iste, sme sa aj veľa dozvedeli resp. si pripomenuli z toho, čo by mal asi každý dobrý evanjelický kresťan vedieť. Pamätnou zostane odpoveď: " Kto nás naučil Modlitbu Pánovu?" - " Vy, pán farár!" ... Tak verím, milí naši konfirmandi, že sa ešte o Pánovi budete chcieť učiť viac, lebo ono sa to konfirmáciou nekončí. Božím cestám a pravdám sa musíme aj učíme každý deň. Buď Bohu vďaka i chvála za silu a milosť! r.d.

Fotogaléria