Proti tým, čo v Pána Ježiša Krista naozaj veria, je satan bezmocný.

(Martin Luther)

Detská besiedka - poďme za Ježišom! - prehľad roku 2012             Nácvik programu            Mária a Jozef              O poslednom súde              Zvestovanie narodenia Izáka


    Podobenstvo o 10 pannách              Mene, mene, tekel                            Ráchel              Náš chrám a jeho tajomní obyvatelia


    Náš Otec nebeský vie, čo ...            Priateľ, sadni si vyššie                          Veľká hostina              Svadba v Káne Galilejskej


               Dávaj pozor ...                    Príbeh o Jozefovi                 Moje malé svetielko                   O Svätom Duchu


          Spievajte Hospodinu          Veľkonočný príbeh 3         Veľkonočný príbeh 2         Veľkonočný príbeh 1


     12 učeníkov Pána Ježiša       Nasýtenie zástupu        Hospodin je môj pastier                   Zacheus (Karneval)


            Budem ako strom                     Ježiš - dieťa ako my                        Útek do Egypta                       Keď uzreli hviezdu