Hudobník, ktorý chce, aby jeho nástroj bolo najviac počuť, je zábuhou každého orchestra.

(Henryk Sienkiewicz)

Detská besiedka - Posledný súd (Mt 25, 31-46)

Detská besiedka 9.12.2012            Fotogaléria Fotogaléria

Úvod, pesničky, modlitba

Hry

Motivácia

Opýtame sa detí, či vedia, ako vyzerá Pán Ježiš? Možno mať pripravených aj pár fotiek alebo obrázkov rôznych ľudí. Výsledok rozhovoru necháme otvorený a prenesieme sa k rozprávaniu o žene, ktorá si myslela, že vie, ako vyzerá Pán Ježiš, ale sa veľmi mýlila.

Rozprávanie ( divadielko)

Deťom prerozprávame príbeh o žene, ktorej sa snívalo, že k nej príde Kristus. Všetko nachystala, pripravila, navarila. Na druhý deň jej na dvere zvonili všelijakí ľudia( chudobní, bezdomovci, cigánča), ale všetkých odbila, lebo čaká vzácnejšiu návštevu. Nikomu nič nedala, nikoho neponúkla, nikomu nepomohla. V noci sa jej prisnil sen, v ktorom jej Pán Ježiš povedal, ako sa dnes u nej viackrát zastavil a vždy ho odmietla.

Biblické čítanie

Prečítame si biblický text Mt 25, 31- 46 Pri čítaní textu sa pozastavíme pri veršíkoch 37 až 40. Hovoria o tom, ako sa tí, ktorí boli zachránení čudovali, ale Pán Ježiš im vysvetlil, že komukoľvek pomohli, pomohli Jemu samotnému. Deťom vysvetlíme, že Pán Ježiš je v každom človeku, ktorého stretneme. Jeho tvár môžeme vidieť v ľuďoch vôkol nás, ktorí potrebujú našu pomoc. Ani tí, ktorí sa čudovali, že prečo sú zatratení, že kde Ho mohli stretnúť a nasýtiť Ho, dať mu napiť, ani tí nevedeli, že Pán Ježiš bol vo všetkých ľuďoch, ktorým kedy odmietli pomoc, na ktorých zabudli, ktorým ublížili. ( veršík 44)

Veršík
"Čokoľvek ste urobili jednému z týchto mojich najmenších bratov, mne ste urobili."" Mt 25, 40

Otázka na záver:

Ktorým ľuďom z podobenstva bola podobná tá ženička z úvodného príbehu? Ako vyzerá Pán Ježiš alebo kde Ho môžeme stretnúť?

Aktivita:

vrecúško zemeguľa s guľôčkami