Najlepším spôsobom ako spoznať Boha je milovať čo najviac vecí.

(Vincent van Gogh)

Veľkonočný príbeh - 2.časť

Detská besiedka 1.4.2012            Fotogaléria Fotogaléria

Úvod

Piesne podľa výberu. Modlitba v kruhu s prosbou za požehnanie besiedky.

Téma: Veľkonočný príbeh 2. časť

Deti si znovu pozberali vajíčka zo stromua pootvárali. Každé jedno z dvanástich vajíčiek (kinderká) ukrýva symboly, ktoré pripomínajú niektorú z udalostí pašiového príbehu. Tí, ktorí vyberú už známy symbol ( napr. peniažky, chlebík) povedia, čo si pamätajú z minulého vyučovania. Ostatné symboly čakajú na vysvetlenie.

Samotný výklad sa koná s pomocou počítačovej prezentácie, na ktorej sú jednotlivé symboly spojené a animáciou a obrázkami. Tak sa dajú hlavné udalosti pašiovo-veľkonočného príbehu vysvetliť, pripomenúť i naučiť.

Pomocný text k k prezentácii a k vajíčkam – časť 2. ... ( možno však rozprávať voľne, sú to známe texty):

7. Tŕňová koruna - vajíčko č. 7 Ježiša zobrali vojaci a robili si z Neho žarty. Obliekli ho do purpurového plášťa, uplietli mu tŕňovú korunu a posmievali sa mu. Klaňali sa Mu, zdravili Ho ako kráľa. Potom Ho bili trstinou po hlave a pľuvali na Neho. Poníženie, ktoré zažil Pán Ježiš bolo obrovské. Ľudia si radi nájdu aj dôvod, aj spôsob, ako niekomu ublížiť, ponížiť, zneuctiť. Pre vojakov, ktorí to robili nebol Ježiš nič viac ako jeden z mnohých úbožiakov, nad ktorými sa mohli povyšovať a ukázať na ňom svoju vlastnú duchovnú biedu. Bolo to veľmi kruté a veľmi smutné, čo sa dialo s Pánom Ježišom. My musíme byť dobrými Božími deťmi, ktorí nikoho nechcú zneuctiť, ponižovať, vysmievať sa, robiť si srandu. Slabším treba pomáhať a smutným a chorým snažiť sa vylepšiť ich situáciu.

8. Klince – vajíčko č. 8 Cestou na Golgotu bol Pán Ježiš už úplne vysilený. Nevládal niesť ťažké brvno kríža. Vojaci schytili istého Šimona Cyrenejského a Jeho prinútili, aby mu niesol kríž. Potom Ježiša ukrižovali. Pribili mu ruky a nohy klincami, veľkými klincami do dreva kríža. Bola to hrozná bolesť, ktorú si nevieme predstaviť. Takto ukrižovaní bývali len najväčší zlodeji a vrahovia, buriči. Spolu s Ním boli ukrižovaný aj ďalší dvaja zločinci, jeden sprava a druhý zľava. Nad hlavu mu dali nápis: INRI. Ježiš Nazaretský, kráľ židovský. Židia namietali proti tomuto nápisu, ale Pilát to už nezmenil. Jeden zo zločincov sa rúhala kričal na Neho: „ Zachráň seba aj nás.“ Ten druhý ho karhal a prosil Ježiša, aby sa na neho rozpomenul, keď príde do svojho kráľovstva. Ježiš mu sľúbil raj. Ľudia, ktorí chodili okolo sa mu posmievali.

9. Hubka- špongia s octom Utrpenie na kríži bolo obrovské. Vysilenosť, únava, bolesť, poníženie. Na kríži Ježiš povedal sedem pamätných slov. Jedno z nich bolo slovo: „ Žíznim.“ Keď tí pod krížom počuli toto zvolanie, namočili hubku, špongiu do octu a podali mu na tyči. Vojak urobil Ježišovi takúto službu. Keď Ježiš okúsil ocot riekol: „ Dokonané!“ Vysilenému a trpiacemu človeku nemali ako pomôcť, ale táto kyslá voda bola prejavom súcitu.

10. Kríž Celé dianie okolo smrti sa točí pri kríži. Kríž je symbolom kresťanov, práve preto, že náš Spasiteľ na kríži umrel. Kríž nám pripomína Kristovu smrť. Na kríži Pán Ježiš naozaj umrel. Kto bol raz ukrižovaný nemohol z kríža zísť živý. Kríž sa rovná smrti. kríž znamená smrť, ale je aj znakom odpustenia hriechov a záchrany, lebo Kristus umrel na kríži za naše hriechy, aby nám bolo odpustené. Po smrti Pána Ježiša uložili do hrobu. Našli sa učeníci, ktorí to urobili, ale neboli to tí z 12 apoštolov. Úplne iní. Jeden z nich sa volal Nikodém, ktorý išiel ku Pilátovi a prosil, aby mu Pilát dovolil Pána Ježiša pochovať. Pochovali ho do hrobu a zavalili veľkým kameňom. Príbeh života smrti Pána Ježiša mal byť ukončený? Ale nebol! Na druhý deň po sobote, dni sviatočného odpočinku prišlo veľké prekvapenie!

Modlitba.

Ručná práca- kríž zo štipcov.

Hry: behajúca magnetka v klietke a mozaika