Najrozumnejšia forma výchovy je príklad.

(Albert Einstein)

Detská besiedka - poďme za Ježišom!   Hospodin je môj pastier (o stratenej ovečke 2)


26.2 2012        Fotogaléria Fotogaléria           

Pesničky, modlitba

Divadielko – 2 scénky

1. Dieťa sa hrá s hračkami, koníkmi, ktorých by malo byť 10. Vedieme voľný rozhovor o týchto hračkách, či ich má rado, ako sa volajú atď. Zrazu sa zistí, že jeden chýba. Dieťa reaguje tak, že sa tvári, že mu je to jedno,veď čo tam po jednom koníkovi. Má predsa zvyšných 9, nevadí, že sa jeden stratil. S deťmi sa rozprávame, či je to takto správne, či sa má človek –dieťa takto zachovať.

2. Opakujeme humorne všetko ako v prvej scénke. .....Zrazu zistí, že jeden koník chýba. Dieťa reaguje tak, že je smutné a chce, aby sme to jedno zvieratko hľadali. Má ich všetky rado, každého jedného. Žiaden koník mu nie je ľahostajný.

S deťmi vedieme rozhovor o tom, aké je dôležité hľadať stratené.

Prečítame si príbeh z L 15,1-7. Doplníme ho aj o príbeh o stratenom peniazi.

Deťom vysvetlíme, že takto koná Boh. Hľadá stratených. Hľadá každého človeka. Pán Boh si nepovie, mám ich dosť, čo tam po jednom stratenom. Teší sa z nás, ktorí chodíme na besiedku, ale je mu smutno za tými, ktorí nechodia. Mali by sme mu pomôcť hľadať tieto deti. Pomáhajme Pánu Bohu hľadať zatúlané ovečky, hľadajme kamarátov, deti, dospelých, ktorí ušli od Pána Boha pre rôzne dôvody.

Pozrieme si video o ovečke. Video z www.max7.org.

Pripomenieme si, aké nebezpečné utekať od Pána Boha, nášho pastiera. Je to nesprávne. Všeličo nás zláka, ale je to chyba. Ak by nás však napokon nezachránil Boh, bol by to náš koniec. Vďaka Pánu Bohu, že nás hľadá, zachraňuje. On je náš pastier, pri Ňom nám naozaj nič nechýba.

Zlatý verš: Hospodin je môj pastier, nebudem mať nedostatku! Ž 23,1

Pesnička.
Stratila sa pastierovi ovečka
A On ju rád tak veľmi má
Ako dobrý pastier za ňou kráča
Sám ovečku si pohľadá

Radujte sa našla sa mi ovečka
Zatúlaná bola ďaleko
Pán Ježiš hľadá svojich stratených
Dá nám život na veky vekov.

Hra: Skladanie ovečky a skrývanie peniažku pod šálky

Ručná práca: Obrázok s pastovou ovečkou.

Záver: Pieseň a modlitba Otčenáš.