Proti tým, čo v Pána Ježiša Krista naozaj veria, je satan bezmocný.

(Martin Luther)

Detská besiedka - poďme za Ježišom!   Ježiš - dieťa ako my


5.februára 2012        Fotogaléria Fotogaléria           

Ježiš – dieťa ako my

1. Vy všetci ste naše milé malé deti. O každom z vás vieme však povedať aj niečo viac. Napríklad: Ako sa voláte, kde bývate, kto sú vaši rodičia, kde chodíte do školy. Vieme i to, čo sa radi hráte, ako vyzeráte, ale vieme povedať aj to, akí ste, ako sa správate. Ten je dobrý, ten je zlý a neposedný. Tá je urečnená. Skúsime si o každom z nás povedať pár slov.

2. Ale čo vieme o Pánovi Ježišovi?
Kde býval? Ako sa volal? Kto boli jeho rodičia? Čo robil a s čím sa rád hrával? Ako vyzeral? Bol poslušný či nie? Bol múdry? Šikovný?
Na tieto otázky si teraz odpovieme. Nie všetko je napísané v Biblii, ale niektoré veci si budeme musieť domyslieť alebo si pripomenieme, čo píšu iné múdre knihy.

3. Kde sa narodil? V Betleheme.
Kde museli utekať po narodení? Do Egypta pred Herodesom.
Kto boli rodičia Pána Ježiša? Jozef a Mária. Mária ho porodila, Jozef sa o Neho staral, ale Jeho pravý Otec bol Boh.
Ako sa volal? Ježiš. Jeho priezvisko nevieme. Až neskôr ľudia nazvali Ježiša Nazaretský alebo Kristus.

Kde bývali?
V meste Nazaret. Bývali v nejakom jednoduchom domčeku z kamenia, ktorý mal iba jednu izbu. Myslíte, že to bola detská izba? To bolo všetko- kuchyňa, obyvačka, spálňa, detská izba. Boli teda veľmi chudobní.

Chodil Pán Ježiš chodil do školy?
Chodil do synagogy, kde bol akýsi „ujo farár“, rabín, ktorý deti učil o Bohu, aj čítať a písať. Ježiš teda tiež musel chodiť so školy. A myslíme si, že bol dobrý žiak. Kto z vás sa rád učí o Pánu Bohu? Ježiš sa veľmi rád učil o Pánu Bohu. Veľa o Ňom vedel a stále chcel vedieť viac.
Deti nemali knihy a zošity, ani fixky, ceruzky. Museli sa učiť na spamäť. Aj vy sa niekedy učite na spamäť. Veršíky a básničky.

Ako sa Ježiš hrával?
V mestečku Nazaret bolo iste veľa ľudí. Bolo tam aj veľa detí. Hrávali sa vonku, na ulici. Pobehovali. Nemali žiadne počítače, ani loptu. Hrávali sa však asi hru: na svadbu a pohreb.

Chodieval Ježiš do kostola?
Raz keď mal Ježiš 12 rokov išli na slávnosti do Jeruzalema a Ježiš sa stratil. Nevedeli Ho nájsť a viete, kde ho našli? V chráme. Bol tam so všelijakými múdrymi mužmi a rozprával sa s nimi o Pánu Bohu. Všetci sa čudovali, aký je múdry.

Čo Ježiš robil a musel robiť?
Musel pomáhať. Pomáhal mame i Jozefovi. Nosil vodu, upratoval, pribíjal klince. Pílil drevo. Jozef bol tesár a tak sa tejto práci asi učil aj Pán Ježiš. Robil všetko, čo bolo treba. Aj my musíme doma rodičom so všetkým pomáhať. Tak je to správne a potrebné.

Ako sa správal?
Pán Ježiš bol dieťa ako vy. Jeho život bol síce iný, lebo žil v inej dobe.
Bol pobožný, rád zostával vo veciach svojho otca, modlil sa. Veľa pomáhal doma. Bol poslušný. Je pre nás vzorom. Chceme sa mu podobať.

Verš na zapamätanie:

"A Ježiš prospieval múdrosťou, vzrastom a bol milý Bohu aj ľuďom!" L 2,42

Naučíme sa pesničku: Keď Pán Ježiš bol maličký

Hry: Pán Ježiš sa s nami hrá, Pán Ježiš nám pomáha...
(hra podobná ako letí-letí, len namiesto vecí pridávame to, čo PJK mohol alebo nemohol robiť napr. hrať futbal, čítať, behať po ulici, modliť sa)

Aktivita:

Vystrihovačka a vymaľovanie