Rozhor sa ohňom nadšenia a ľudia z celého sveta sa prídu pozerť na teba, ako horíš.

(John Wesley)

Detská besiedka - poďme za Ježišom!   Útek do Egypta Mt 2 , 15.1.2012


15.1. 2012        Fotogaléria Fotogaléria           

Úvod

Piesne, modlitba

Na úvod vedieme s deťmi rozhovor na tému cestovanie. Cieľom rozhovoru je deťom priblížiť, ako sa cestovalo voľakedy a porovnať so súčasnosťou.

Deti radi cestujete?
Je to krásne sadnúť si do auta a viezť sa napríklad niekde k moru.
A ešte krajšie a pohodlnejšie je sadnúť do lietadla a letieť, potom tam budete ešte skôr, za pár hodín sa už kúpete v mori a hráte v piesku.

Ale pred 2000 rokmi, keď sa narodil Ježiš, cestovanie nebolo také jednoduché a príjemné ako dnes, neexistovali autobusy, ani vlaky, ani lietadlá, ani lode.
Na cestovanie sa pužívali iba vlastné nohy, poprípade tí bohatší mali koňmi ťahané vozy. Pri cestovaní takýmto spôsobom je cesta veľmi únavná, namáhavá aj nebezpečná a strašne dlho trvá.
Neviem, či si viete predstaviť, že by ste mali odtiaľto pešo zájsť napr. až do Banskej Bystrice. Možno to niektorí z Vás niekedy aj skúšali, je to dlhá cesta však? Autom je to pohodlhnejšie, ale keď nie je auto, postačí aj autobus alebo ísť pešo.

A predstavte si, že by ste mali ísť pešo napr. do Bratislavy, išiel niekto z vás? To asi ťažko. Aj skúsenému turistovi by to trvalo niekoľko dní, približne 4 dni. A predstavte si, že by ste pešo mali ísť až do Egypta. To je už veľmi ďaleko.

O jednom takomto putovaní si dnes povieme.

Pripomenieme si aj tému z minulej besiedky:
Na minulej besiedke sme si hovorili ako sa prišli mudrci od východu pokloniť narodenému Ježiškovi. Kto si pamätá, čo mu doniesli? (Zlato, kadidlo a myrhu).

Výklad novej témy:

Nie každý sa potešil zvesti o Ježišovom narodení. Medzi takých patril napríklad kráľ Herodes, ktorý sa bál o svoj trón. Zľakol sa, že príde nový kráľ, ktorý ho na tróne vymení a bude vládnuť na miesto neho. Preto sa lstivo vypytoval mudrcov na miesto, kde sa mal narodiť Ježiš a požiadal ich, aby sa na spiatočnej ceste u neho zastavili a porozprávali mu, čo videli.
Vo sne sa im dostalo napomenutia, aby sa domov vracali inou cestou a aby sa už ku kráľovi Herodesovi nevracali.

Keď odišli, ajhľa, anjel Pánov zjavil sa vo sne Jozefovi a povedal mu: Vstaň, vezmi dieťatko a Jeho matku, uteč do Egypta a zostaň tam, dokiaľ ti nepoviem. Lebo Herodes bude hľadať dieťatko, aby ho zahubil. Vstal teda v noci, vzal dieťatko a Jeho matku, odišiel do Egypta. Mt 2, 13-14

Na znázornenie príbehu o putovaní použijeme rekvizity, nejaké zvieratko (somárika alebo ťavu), piesok a pyramídu z papiera, čo bude zároveň aj ručná práca.

Bola to cesta veľmi ďaleká a namáhavá, dlhá približne 692 km a túto trasu museli prekonať pešo. Nevedeli na ako dlho idú preč, zobrali si preto so sebou aj všetky svoje veci. Nevieme, či mali na pomoc aj nejaké zvieratko, ktoré by im pomáhalo niesť batožinu, alebo nie. Bola to aj veľmi náročná cesta. Putovali niekoľko dní aj s malým dieťatkom a putovali vyprahnutou púšťou.

Chvíľu to trvalo kým si kráľ Herodes uvedomil, že na mudrcov čaká zbytočne. Veľmi sa rozhneval. Ale nevedel, kde sa práve narodený kráľ nachádza. Vedel len, že sa narodil v Betleheme. Až tak veľmi sa ho obával, že neváhal dať zabiť všetky deti do dvoch rokov, ktoré sa narodili v Betleheme. Až taký bol krutý. Na šťastie Ježiš už v tom čase bol v bezpečí, už bol na ceste do Egypta aj so svojimi rodičmi. Vďaka tomu, že Jozef dostal vo sne pokyn od anjela: Vstaň, vezmi dieťatko a Jeho matku, uteč do Egypta a zostaň tam, dokiaľ ti nepoviem.

Veršík na zapamätanie:
"Vstaň, vezmi dieťatko a Jeho matku, uteč do Egypta a zostaň tam, dokiaľ ti nepoviem."

A keď Herodes umrel, Jozefovi sa v Egypte opäť vo sne zjavil anjel Pánov a povedal: Vstaň, vezmi dieťatko a Jeho matku a choď do krajiny Izraelskej; lebo pomreli už tí, ktorí číhali na život dieťatka.

Ručná práca:

pyramída z papiera, úlohou detí bude pyramídu podľa predlohy vystrihnúť a zlepiť okraje.

Hra: Herodesov špión

Hra nie je obmedzená počtom hráčov. Stačí mať len dostatočne široký herný plán. Na hru potrebujeme herný plán s políčkami, kocku, magnetky a fixky (my sme mali herný plán nakreslený na bielej magntickej tabuli, ale môžete použiť aj papier a figúrky napr. z hry Človeče nehnevaj sa). Cieľom hry je dostať sa zo štartu (Betlehem) do cieľa (Egypt). Štartujeme z Betlehema a pomocou čísel hodených kockou sa posúvame (putujeme) do Egypta. Hod kocky určí koľko políčok prejdeme. Na ceste čakajú na hráčov nástrahy. Každému hráčovi vyznačíme tri ľubovoľné políčka červenou farbou. Kto sa dostane na červené políčko (stretol špióna a musí sa pred ním schovať) a ďalšie dve kolá nehádže kockou a stojí na mieste. Po prekonaní nástrah v podobe červených políčok (špiónov) na hráčov tesne pred cieľom čaká ešte preplavenie sa cez rieku Níl, ktorú každému hráčovi znázorníme dvomi modrými políčkami. Kto sa dostane do rieky, čaká jedno kolo. Keď sa hráčom podarí preplaviť sa cez Níl, sú za vodou v Egypte. Vyhráva ten, kto sa prvý dostane do cieľa. Poznámka: Vyhráva každý, kto sa dostane do cieľa v tom istom kole. Ak sa v tom istom kole dostanú do cieľa napr. dvaja alebo aj traja hráči, sú na prvom mieste všetci traja.

Hru môžeme rôzne obmieňať podľa témy a potreby.

Záver

Piesne, záverečná modlitba