Všetko, čo robíme, je iba kvapka v mori, ale keby sme to nerobili, tá kvapka by tam chýbala.

(Matka Tereza)

Oznamy

Nedeľa,31.10.2020   21.nedeľa po Svätej Trojici  
Televízny priamy prenos slávnostných Služieb Božích
pri príležitosti 500.výročia od 1. prečítania 95 výpovedí
Dr. Martina Luthera na Slovensku
Evanjelický kostol v Ľubici
kazateľ: Peter Mihoč, biskup VD, 10:00 hod. STV 1

Rozhlasový prenos Služieb Božích pri príležitosti Pamiatky Reformácie
kazateľ: Ivan Eľko, generálny biskup, 16:00 hod. Rádio Regina
Nedeľa,25.10.2020   20.nedeľa po Svätej Trojici  
Rozhlasový prenos Služieb Božích z CZ ECAV Nemcovce,
kazateľ: Peter Székely, 9:05 hod. Rádio Slovensko
Streda,21.10.2020  
Rozhlasová evanjelická pobožnosť
kazateľka: Eva Oslíková, 17:30 hod. Rádio Regina
Nedeľa,18.10.2020   19.nedeľa po Svätej Trojici   PDF dokument Kázeň slova Božieho
Služby Božie na STV2 o 09:00 hod. z CZ ECAV Trnava

Detský karneval 2020

Detský evanjelický karneval je naša milá a obľúbená akcia. Bolo to tak aj tento

 

CZ ECAV Badín | 16.2.2020 viac

Ekumenické stretnutie 2020

Modlitba je dar od nášho Pána. A vôbec nie nejaký obyčajný, ale mimoriadne dôležitý, kriticky esenciálny pre fungovanie človeka.

 

CZ ECAV Badín | 19.1.2020 viac

Vianoce 2019

Ľudia sa pripravujú na Vianoce s veľkým usilím. Upratovanie, nákupy, pečenie, varenie...čo ja viem, čo všetko ešte. V rodine cirkevného zboru

 

CZ ECAV Badín | december 2019 viac

Zborové dni - 18.10.- 20.10.2019

Napísať pár slov k našim Zborovým dňom, október 2019 sa určite žiada. Hoci fotky, čo to napovedia, komentár môže objasniť viac. Mali sme tri dni Božej milosti,

 

CZ ECAV Badín | 20.10.2019 viac