Životná múdrosť je dopúšťať sa v každom období života len tých omylov, ktoré sú v súlade s vekom.

(Pablo Picasso)

Oznamy

Hygienické opatrenia a pravidlá:
1. Vstup s rúškom
2. Dezinfekcia rúk pri vstupe
3. Sedenie v každej druhej lavici ( dodržiavanie odstupu)
4. Žiadne podávanie rúk
5. Minimalizácia osobných kontakov, odstupy 2 metre
6. Zákaz vstupu pre osoby s resp. ochorením
7. Večera Pánova
- chlieb do ruky a víno z keramických a plastových kalíškov
- k oltáru pristupuje spoločne najviac 7 osôb

"Radoval som sa, keď mi hovorili: Poďme do domu Hospodinovho!" Ž 122,1

Nedeľa,29.11.2020   1. adventná nedeľa  
Spoveď a Večera Pánova o 9:00 hod.
Služby Božie o 10:00 hod.
Služby Božie pre deti, mládež, rodiny o 17:00
Streda,25.11.2020   Večerné Služby Božie o 17:00

Detský karneval 2020

Detský evanjelický karneval je naša milá a obľúbená akcia. Bolo to tak aj tento

 

CZ ECAV Badín | 16.2.2020 viac

Ekumenické stretnutie 2020

Modlitba je dar od nášho Pána. A vôbec nie nejaký obyčajný, ale mimoriadne dôležitý, kriticky esenciálny pre fungovanie človeka.

 

CZ ECAV Badín | 19.1.2020 viac

Vianoce 2019

Ľudia sa pripravujú na Vianoce s veľkým usilím. Upratovanie, nákupy, pečenie, varenie...čo ja viem, čo všetko ešte. V rodine cirkevného zboru

 

CZ ECAV Badín | december 2019 viac

Zborové dni - 18.10.- 20.10.2019

Napísať pár slov k našim Zborovým dňom, október 2019 sa určite žiada. Hoci fotky, čo to napovedia, komentár môže objasniť viac. Mali sme tri dni Božej milosti,

 

CZ ECAV Badín | 20.10.2019 viac