Boh má prácu pre každého človeka.

(Ernest Hemingway)

Utorok, 29.04.2014   Biblická hodina v Rakytovciach o 18:00 hod.
Nedeľa, 27.4.2014   1. nedeľa po Veľkej noci - Služby Božie o 10:00 hod.
viac informácií Stretnutie speváckych zborov a interpretov kresťanského umenia
Sobota, 26.04.2014   Stretnutie mládeže o 19:00 hod.
Pondelok, 21.4.2014   Veľkonočný pondelok - 2. slávnosť veľkonočná
- služby Božie o 10:00 hod.
Nedeľa, 20.4.2014   Veľkonočná nedeľa - Vzkriesenie Pána Ježiša Krista
- Spoveď a Večera Pánova o 9:00 hod.
- Slávnostné služby Božie o 10:00 hod.
viac informácií Pastiersky list Zboru biskupov ECAV na Slovensku
Piatok, 18.4.2014   Veľký piatok - Ukrižovanie Pána Ježiša
- Veľkopiatočné služby Božie so spoveďou a Večerou Pánovou o 10:00 hod.
Štvrtok, 17.4.2014   Zelený štvrtok
- Večerné služby Božie s Večerou Pánovou o 18:00 hod.
Nedeľa, 13.4.2014   6. pôstna nedeľa - Kvetná nedeľa
- Služby Božie s Večerou Pánovou o 10:00 hod.    PDF dokument kázeň
viac informácií Spoveď a Večera Pánova pre chorých a starých
viac informácií Detská besiedka - Baránok Boží
Piatok, 11.04.2014   Dorast FARA + Tabita a Tabita Fly o 17:00 hod.    viac informácií Tabita
Streda, 9.04.2014   Pôstna večiereň v Badíne o 18:00 hod.
Utorok, 8.04.2014   Pôstna večiereň v Rakytovciach o 18:00 hod.
Nedeľa, 6.4.2014   5. pôstna nedeľa - Smrtná nedeľa - Služby Božie o 10:00 hod.
viac informácií Detská besiedka - Pomazanie Ježiša v Betánii
Sobota, 5.04.2014   Stretnutie mládeže o 19:00 hod.
Piatok, 4.04.2014   Dorast FARA + Tabita a Tabita Fly o 17:00 hod.    viac informácií Tabita
Streda, 2.04.2014   Pôstna večiereň v Badíne o 18:00 hod.
Utorok, 1.04.2014   Pôstna večiereň v Rakytovciach o 18:00 hod.