Hudobník, ktorý chce, aby jeho nástroj bolo najviac počuť, je zábuhou každého orchestra.

(Henryk Sienkiewicz)

Stretnutie speváckych zborov a interpretov kresťanského umenia

Radvaň - 27.4.2014            Fotogaléria Fotogaléria

Ľudia sa schádzajú z rôznych dôvodov, ale jedným z najkrajších je túžba spievať spolu Pánu na chválu a niesť evanjelium, zvesť o Ježišovi Kristovi, o Božej láske spevom.

V prvú nedeľu po Veľkej noci zišli sa v radvanskom evanjelickom a.v. kostole všetci tí, ktorí sa rozhodli, že svoj dar spevu, väčší či menší s náležitým úsilím vložia do služby Pánovi a že chcú potešovať seba i veriacich poslucháčov.

Na radvanskom stretnutí sa predstavili spevokoly a spevácke zbory z nášho seniorátu, ktoré spievali poväčšinou piesne veľkonočné, vypočuli sme si i pekné básne a skladbu od J. S. Bacha. Vrcholom stretnutia bola spoločná pieseň všetkých spevokolov Da nobis pacem.

Keďže stretnutie bolo žánrovo otvorené, zúčastnili sa ho i skupina Crossroads a tiež naša zborová mládežnícka spevácka skupina Joyfull voices, ktorá zaspievala piesne Kráľovi kráľov, Neobstojí žiadna zbraň, Kristus Pán vstal z mŕtvych a Pokoj vám. Isteže, mali sme trochu strach postaviť sa pred oltár a pred veľkým publikom ( okolo 200 ľudí) zaspievať tieto pesničky. Ale, Pán Boh nám pomohol a odchádzali sme z miesta činu s pokojom, že sme ani sebe, ani cirkevnému zboru, ani Božiemu menu neurobili hanbu. Napokon, o to nešlo, nešlo o hanbu, ale o zvesť radosti, viery, povzbudenie.

Ďakujeme Pánu Bohu za toto milé stretnutie, ktoré malo pár nedokonalých stránok, ale verím, že bolo v konečnom dôsledku požehnané a prinieslo úžitok a možno ešte i prinesie.

Pokoj vám, dobrí ľudia!

Roman Dovala