Všetko, čo robíme, je iba kvapka v mori, ale keby sme to nerobili, tá kvapka by tam chýbala.

(Matka Tereza)

Udalosti a komentáre - december 2012

 
Pondelok
31.12.
Silvester, Závierka občianskeho roka
Večerné služby Božie o 17:00 hod.
Od 23:55 do 01:00 hod. bude chrám otvorený k novoročným stíšeniam
 
Nedeľa
30.12.
Nedeľa po Vianociach
Služby Božie s Večerou Pánovou o 10:00 hod.
 
Streda
26.12.
2. slávnosť vianočná, Pamiatka Štefana, diakona, mučeníka
Služby Božie s Večerou Pánovou o 10:00 hod.    PDF dokument kázeň - Sk 7, 54- 60
 
Utorok
25.12.
1. slávnosť vianočná, Narodenie Krista Pána
Večera Pánova o 9:00 hod.
Slávnostné vianočné služby Božie o 10:00 hod.    PDF dokument kázeň - L 1, 30-32
 
Pondelok
24.12.
 
Nedeľa
23.12.
4. adventná nedeľa - Služby Božie o 10:00 hod.
Konfirmačná príprava o 10:00 hod.
                Detská besiedka - Nácvik štedrovečerného programu   Fotogaléria
 
Sobota
22.12.
 
Piatok
21.12.
FARA - Stretnutie dorastu o 16:00 hod.
 
Utorok
18.12.
Adventná večiereň v Badíne o 17:00 hod.
Adventná večiereň v Rakytovciach o 18:00 hod.
 
Nedeľa
16.12.
3. adventná nedeľa - Služby Božie s Večerou Pánovou o 10:00 hod.
Konfirmačná príprava o 10:00 hod.
 
Sobota
15.12.
    Spevácky zbor Hron a skupina Pedaropeja - vianočný koncert  Fotogaléria
Stretnutie mládeže o 19:00 hod.
 
Piatok
14.12.
FARA - Stretnutie dorastu o 16:00 hod.
 
Streda
12.12.
Adventná večiereň v Badíne o 17:00 hod.
 
Utorok
11.12.
Adventná večiereň v Rakytovciach o 18:00 hod.
 
Nedeľa
9.12.
2. adventná nedeľa - Služby Božie o 10:00 hod.
Konfirmačná príprava o 10:00 hod.
 
Sobota
8.12.
    Ďatelinky - vianočný koncert o 15:00 hod.   Fotogaléria
Stretnutie mládeže o 18:00 hod.
 
Piatok
7.12.
FARA - Stretnutie dorastu o 16:00 hod.
 
Štvrtok
6.12.
    Šikovné ručičky - Tabita - Svietničky   Fotogaléria
 
Streda
5.12.
Adventná večiereň v Badíne o 17:00 hod.
 
Utorok
4.12.
Adventná večiereň v Rakytovciach o 18:00 hod.
 
Nedeľa
2.12.
1. adventná nedeľa - Služby Božie o 10:00 hod.
Konfirmačná príprava o 10:00 hod.
                Detská besiedka - Zvestovanie narodenia Izáka   Fotogaléria
 
Sobota
1.12.
Stretnutie mládeže o 18:00 hod.