Kamkoľvek prišiel apoštol Pavel, tam vznikla duchovná revolúcia. Kamkoľvek prídem ja, tam podávajú čaj.

(Charles H.Spurgeon)

Štedrovečerné služby Božie


           Fotogaléria Fotogaléria

Štedrovečerné služby Božie - 24.12.2012

Je podvečer Štedrého dňa a ako každý rok aj tento rok evanjelický kostol v Badíne bol počas štedrovečerných služieb Božích poctený hojnou účasťou veriacich. Rozsvietený stromček rozžiaril nejedny detské očká. A nielen tie detské.

Tento rok boli štedrovečerné služby Božie trochu iné. Odštartoval ich mládežnícky spevokol. Po kázni o milosti Pánovej nám deti z detskej besiedky a dorastu predviedli divadielko o smutnom šašovi, ktorému diabol vzal publikum a aj úsmev. Úsmev šašovi opäť vrátili anjeli, ktorí mu postupne vyrozprávali príbeh o Ježišovi Kristovi. Hovorené vstupy sa striedali s piesňami o narodení Ježiša Krista. Piesne boli z dielne brata farára R. Dovalu, ktorý zároveň spev detí sprevádzal hrou na gitare. Zdá sa, že v zbore nám vyrastajú spevácke talenty. Smutný šašo vďaka anjelom našiel Ježiša a diabol už nemal nad ním moc. Divadielko s deťmi pripravili a nacvičili brat farár R.Dovala spolu s manželkou. Ďakujeme!

Na záver služieb Božích dostali deti darček. Po skončení štedrovečerných služieb Božích sme si duchovne naplnení podali ruky a s úprimných želaním radostných a požehnaných vianočných sivatkov sme sa postupne rozišli každý do svojich domovov, kde už na nás čakala štedrovečerná večera - teda aj pokrm telesný.


Daniela Kozová

Deti z detskej besiedky a z dorastu
Mládežnícky spevácky zbor