Najlepším spôsobom ako spoznať Boha je milovať čo najviac vecí.

(Vincent van Gogh)

Vianočná kapustnica mládeže


           Fotogaléria Fotogaléria

Vianočná kapustnica mládeže - 22.12.2012

Na Vianoce sme si už akosi zvykli zdobiť vianočný stromček. Ten v evanjelickom kostole v Badíne zdobila mládež v rámci stretnutia mládeže pri vianočnej kapustnici.

O strome bolo aj slovo, ktoré si pripravil Paľko. Slovo bolo konkrétne o strome, na ktorý vyliezol Zacheus, aby v dave videl práve prichádzajúceho Ježiša. Zacheus bol colník. Bol malej postavy. Ježiš ho zbadal a vyzval ho, aby zo stromu zliezol dole. Zacheus Ježiša poslúchol, zliezol zo stromu a pod Ježišovým vplyvom sa zmenil. A to je aj našou úlohou. Zliezť zo stromu našej pohodlnnosti, každonnej rutiny a nasledovať Ježiša.

Na stretnutie prišlo cca 30 ľudí. Samosrejme nechýbali ani dobroty. Každý priniesol trochu až sa nakoniec pod toľkými dobrotami prehýbali stoly. Brat Marián nám ukázal, že vie nielen dobre spievať, ale rovnako dobre (a možno aj lepšie) aj variť. Kapustnica, ktorú navaril, chutila všetkým.

Po telesnom aj duchvonom naplnení na nás čakali hry a súťaže, ktoré si pre nás pripravili Mirka, Lenka a Zuzka. Medzi tým sme si navzájom rozdali darčeky.

Všetko má svoj začiatok aj koniec. Nevyhlo sa tomu ani stretnutie mládeže, ktoré sme ukončili reťazovou modlitbou.


Daniela Kozová