Nemá zásluhy ten, kto nemá šťastia.

(Jonáš Záborský)

Udalosti a komentáre - november 2010


 
Utorok
30.11.
Náboženská výchova na základnej škole
1.stupeň o 12:20 hod.,   2.stupeň o 13:35 hod.
Adventná večiereň v Rakytovciach o 18:00 hod
 
Pondelok
29.11.
Konfirmačná príprava   úlohy
1.ročník o 15:00 hod.,   2.ročník o 16:00 hod.
 
Nedeľa
28.11.
1. adventná nedeľa - začiatok cirkevného roka
Viac informácií Služby Božie s Večerou Pánovou 10:00 hod.
Pesničkový program detí k adventu
 
Sobota
27.11.
Stretnutie mládeže o 18:00 hod.
Téma: Daniel 5 - "Mené, mené..."   Aktivita: volejbal o 20:00 hod.
 
Piatok
26.11.
Náboženská výchova v škôlke o 15:00 hod.
Stretnutie dorastu o 15:30 hod.
Téma: Pár slov o našom nepriateľovi   Aktivita: pečenie medovníkov
 
Utorok
23.11.
Náboženská výchova na základnej škole
1.stupeň o 12:20 hod.,   2.stupeň o 13:35 hod.
 
Nedeľa
21.11.
25. nedeľa po Sv. Trojici. - Služby Božie k záveru cirkevného roka o 10:00 hod.
Viac informácií Detská besiedka o 16:00 hod.
 
Sobota
20.11.
Viac informácií Enter The Godzone 2010 - akcia pre nládež
Miesto: Sliač o 19:00 hod.   Doprava: odchod autom spred fary o 18:30 hod.
Koncert, piesne, slovo, scénky. Pre mladých, o Bohu a o nás.
 
Piatok
19.11.
Náboženská výchova v škôlke o 15:00 hod.

Stretnutie dorastu o 15:30 hod.
 
Nedeľa
14.11.
24. nedeľa po Sv. Trojici. - Služby Božie o 10:00 hod.
Viac informácií Detská besiedka – požehnanie detí o 10:00 hod.
 
Utorok
9.11.
Náboženská výchova na základnej škole
1.stupeň o 12:20 hod.,   2.stupeň o 13:35 hod.
 
Pondelok
8.11.
Konfirmačná príprava   úlohy
1.ročník o 15:00 hod.,   2.ročník o 16:00 hod.
 
Nedeľa
7.11.
23. nedeľa po Sv. Trojici. - Služby Božie o 10:00 hod.
viac informácií Detská besiedka o 16:00 hod.
 
Sobota
6.11.
Stretnutie mládeže o 18:00 hod.
 
 
Piatok
5.11.
Stretnutie dorastu o 15:30 hod.
 
Pondelok
1.11.
viac informácií Pobožnosť v cintoríne pri hrobe A. H. Krčméryho o 15:30 hod.
Večerné služby Božie - pri pamiatke zosnulých o 17:00 hod  
K pamiatke zosnulých