Pane, neprosím o nevšedný zázrak, ale o silu prijať všedný deň.

(Antoine de Saint-Exupéry)

Udalosti a komentáre - december 2011

 
Sobota
31.12.
Silvester - Večerné služby Božie pri uzávierke kalendárneho roka o 17:00 hod.
 
Pondelok
26.12.
2. Slávnosť Vianočná - Pamiatka Štefana, diakona, mučeníka
Slávnostné Služby Božie s Večerou Pánovou o 10:00 hod.
Kázeň Slova Božieho
 
Nedeľa
25.12.
1. Slávnosť Vianočná - Narodenie Krista Pána
Slávnostné Služby Božie o 10:00 hod.   Kázeň Slova Božieho
Večera Pánova o 9:00 hod.    Príhovor k Večeri Pánovej
 
Sobota
24.12.
 
Piatok
23.12.
 
Streda
21.12.
Adventná večiereň v Badíne o 17:00 hod.
 
Utorok
20.12.
Adventná večiereň v Rakytovciach o 18:00 hod.
 
Nedeľa
18.12.
4.adventná nedeľa Služby Božie s Večerou Pánovou
 
Sobota
17.12.
Stretnutie mládeže     Vianoce    Vianoce a symboly Vianoc
 
Piatok
16.12.
Stretnutie dorastu o 15:30 hod.
 
Streda
14.12.
Adventná večiereň v Badíne o 17:00 hod.
 
Utorok
13.12.
Adventná večiereň v Rakytovciach o 18:00 hod. (miestnosť pri zvonici)
 
Nedeľa
11.12.
3.adventná nedeľa - Služby Božie o 10:00 hod.
 
Sobota
10.12.
Stretnutie mládeže o 18:00 hod.
 
Piatok
9.12.
 
Streda
7.12.
Adventná večiereň v Badíne o 17:00 hod.
 
Utorok
6.12.
Adventná večiereň v Rakytovciach o 18:00 hod. (miestnosť pri zvonici)
 
Nedeľa
4.12.
2.adventná nedeľa - Služby Božie o 10:00 hod.   kázeň
 
Sobota
3.12.
Stretnutie mládeže o 18:00 hod.
 
Piatok
2.12.