Chváľ priateľa verejne a karhaj ho medzi štyrmi očami.

(Leonardo da Vinci)

Zamyslenie


„Lebo zjavila sa milosť Božia, spásonosná všetkým ľuďom, vychovávajúca nás, aby sme sa odriekli bezbožnosti a svetských žiadostí a mierne, spravodlivo a pobožne žili na tomto svete, očakávajúc blahoslavenú nádej a zjavenie slávy nášho veľkého Boha a Spasiteľa Krista Ježiša, ktorý sa vydal za nás, aby nás vykúpil zo všetkej neprávosti a očistil vzácny ľud, horliaci za dobré skutky." Tit 2,11-14

Hurá, utekáme! Kam? Na výpredaj! Povianočné výpredaje začínajú fascinovať moju myseľ viac ako predvianočné nákupy. Človek sa čuduje, čo toľkí ľudia kupujú pred sviatkami, ale nestačím sa čudovať, čo vlastne všetci chcú po sviatkoch. Poukazuje toto správanie na ľudskú podstatu, na niečo ukryté hlboko v nás? Poukazuje toto správanie ešte viac na naše životné hodnoty a ciele? Čím všetkým sa dá homo sapiens zlákať?

Kúpiť nejakú vec za cenu oveľa nižšiu ako zvyčajne možno niekoho naozaj nevýslovne poteší. Možno daný človek ušetrí veľa peňazí. A možno vôbec nie. Málokto si uvedomí, že nič lacné, nič z výpredaja nemôže mať skutočnú hodnotu pokiaľ to predávajú úplne pod cenu. Nič hodnotné nie je zadarmo. Všetko, čo kúpime v akcii je zbytočnosť navyše alebo brak alebo vec ktorá pre obchodníka nemá význam a potrebuje sa jej zbaviť.

Som rád, že evanjelium nemôžem predávať v akcii alebo že sme ešte nepodľahli duchu doby a neponúkame v cirkvi „ radostnú zvesť o Kristovi“ s 80 percentou zľavou. Evanjelium milosti nestráca na hodnote ani vekmi, ani rokmi, ani týždňami. Evanjelium o Božej láske k nám je stále tým najdrahším tovarom. Som nesmierne rád, že evanjelium, ako top 1 všetkých duchovných hodnôt sveta sa nemôže stať súčasťou zbytočností, ktoré niekto ponúka ľuďom v domnienke, že za málo peňazí dostávajú konečne veľa muziky.

Naplnení radosťou z narodenia Pána, naplnení istotou Božej prítomnosti vo svete, v tomto povianočnom čase, ďakujme Bohu, že to najvzácnejšie pre život už máme v Kristu. A dostali sme to ... zadarmo! Hoci nie tak celkom, stálo to veľmi, preveľmi veľa!! Cesta od Betlehema po Golgotu nebola ľahká! Boh to urobil a zaplatil za nás! Čiže žiaden výpredaj milosti!

Vianočné evanjelium so zľavou 80 % sa teda nekoná. Ani po Vianociach. Otázkou však je, či by oň bol záujem, keď je vôkol nás toľko zbytočností, pre ktoré sa oplatí stáť v rade. Pán nás žehnaj. Amen.


Autor: R. Dovala