Rozhor sa ohňom nadšenia a ľudia z celého sveta sa prídu pozerť na teba, ako horíš.

(John Wesley)

Udalosti a komentáre - máj 2010


 
Nedeľa
30.5.
viac informácií Služby Božie o 10:00 hod.
Kázeň na biblický text: 1J 4,8-16
Služby Božie venované pamiatke evanjelikov v dejinách ochotníckeho divadla v Roku kresťanskej kultúry.   Prednáška Mgr. Pavla Halaja
viac informácií Divadelné predstavenie: Jozef Hollý - KUBO
                 Réžia: Mgr. Pavol Halaj
 
Piatok
28.5.
viac informácií Stretnutie detí a dorastu o 16:00 hod.
 
 
Pondelok
24.5.
2. slávnosť svätodušná - Služby Božie o 18:00 hod.
Kázeň na Evanjelickom gymnáziu v B.Bystrici
 
 
Nedeľa
23.5.
1. slávnosť svätodušná
Služby Božie so spoveďou a Večerou Pánovou o 10:00 hod.
Kázeň na biblický text: Sk 2, 1-12
viac informácií Detská besiedka – poďme za Ježišom o 16:00 hod.
 
Sobota
22.5.
Stretnutie mládeže o 18:00 hod.
 
 
Sobota
22.5.
Stretnutie mládeže o 18:00 hod.
 
 
Piatok
21.5.
Stretnutie detí a dorastu o 16:00 hod.
 
 
Nedeľa
16.5.
Nedeľa po Vstúpení - Služby Božie o 10:00 hod.
 
 
Sobota
15.5.
Stretnutie mládeže o 18:00 hod.
 
 
Piatok
14.5.
viac informácií Stretnutie detí a dorastu o 16:00 hod.
Grilovačka
 
Štvrtok
13.5.
Vstúpenie Krista Pána na nebesá - Služby Božie o 18:00 hod.
 
 
Nedeľa
9.5
viac informácií 5. nedeľa po Veľkej noci, Deň matiek
Služby Božie s programom detí a požehnaním o 10:00 hod.
 
Sobota
8.5.
viac informácií Stretnutie mládeže o 17:00 hod.
 
 
Nedeľa
2.5
4. nedeľa po Veľkej noci, Cantate - Služby Božie o 10:00 hod.
viac informácií Detská besiedka – poďme za Ježišom o 16:00 hod.
 
Sobota
1.5.
Stretnutie mládeže o 18:00 hod.