To, čo považuješ za problém, je dar, ktorý máš vyriešiť.

(Ludwig Wittgenstein)

Udalosti a komentáre - január 2010


 
Nedeľa
31.1.
Nedeľa Deviatnik - Služby Božie s Večerou Pánovou o 10:00 hod.
 
 
Sobota
30.1.
viac informácií Sánkovačka a guľovačka na poľovníckej chate
Muzikál "Božia láska"
muzikál pripravila Radvanská mládež a skupina Obed Edom.
viac informácií Volejbal o 19:45
 
Piatok
29.1.
Stretnutie detí a dorastu o 15:30 hod.

 
Utork
26.1.
Biblická hodina v Rakytovciach o 18:00 hod.
V obecnej miestnosti pri zvonici
 
Nedeľa
24.1.
3.Nedeľa po Zjavení - Služby Božie o 10:00 hod.
viac informácií Detská besiedka – poďme za Ježišom o 16:00 hod.
 

 
Sobota
23.1.
Stretnutie mládeže o 18:00 hod.
Biblická hodina - Téma: 2.Tim 2,4-7, vedie: Roman Dovala
 
Piatok
22.1.
viac informácií Stretnutie detí a dorastu - korčuľovanie o 14:30 hod.

 
Nedeľa
17.1.
2.Nedeľa po Zjavení - Služby Božie o 10:00 hod.
viac informácií Ekumenické novoročné modlitebné stretnutie o 15:30 hod.
 piesne, modlitby, slovo - brat farár Miloš Jakubík z rim.-kat.farnosti Badín

 
Sobota
16.1.
Stretnutie mládeže o 18:00 hod.

 
Piatok
15.1.
Stretnutie detí a dorastu o 15:30 hod.
Deti - nacvičovanie piesní na Ekumenické modlitebné stretnutie o 16:30 hod.
 
Nedeľa
10.1.
Nedeľa po Zjavení - Služby Božie o 10:00 hod.
viac informácií Detská besiedka – poďme za Ježišom o 16:00 hod.
 

 
Sobota
9.1.
Stretnutie mládeže o 18:00 hod.
viac informácií Spoločné stretnutie s ev. mládežou z Radvane
 
Streda
6.1.
Zjavenie Krista Pána mudrcom - Služby Božie o 10:00 hod.

 
Nedeľa
3.1.
Nedeľa po Novom roku - Služby Božie o 10:00 hod.

 
Piatok
1.1.
Nový rok - Novoročné služby Božie o 10:00 hod.