Nikto nemá toľko poradcov ako ten, kto má Bibliu.

(Pavel Kosorin)

Detská besiedka - poďme za Ježišom! 10.1.2010 - Mudrci priniesli dary pre Ježiša


10.január 2010, Detská besiedka č.19     Pozvánka       Fotogaléria

Dokončenie Vianočného príbehu – Mudrci priniesli dary pre Ježiša, Matúš 2,1-12

Besiedku začíname v mene Božom pozdravom, piesňami a modlitbou.

Zopakujeme si všetky predchádzajúce témy na pripomenutie, počnúc prorokmi, zvestovaním narodenia až po anjelskú zvesť pastierom a ich pozdrav narodenému Ježiškovi. Chýba už len slovo o mudrcoch z východu. Tak poďme na to.

Pripravená scéna z prstových bábik s Ježiškom v Betleheme – matka Mária, Jozef, zvieratká, pastieri. Traja králi prichádzajú. Dostanú sa k Herodesovi. Nasledujúc hviezdu, nájdu Ježiša a zložia mu svoje dary.

Milé deti!!
Vianočný príbeh má svoj začiatok a má aj svoj koniec. Vlastne, on je nekonečný, ale my si ho chceme ukončiť a uzavrieť a vrátime sa k nemu zasa len na Vianoce.

V čase, keď sa narodil Pán Ježiš v Betleheme, v jednej inej ďalekej krajine boli mudrci, hvezdári, ktorí pozorovali nebo a hviezdy. Boli ste už v hvezdárni? Raz tam možno pôjdeme.

Vtedy dávno nemali síce také dobré ďalekohľady ako sú dnes, ale predsa dokázali veľa vidieť a vedieť. Boli veľmi múdri. Zapisovali, rátali, čítali staré Písma a odtiaľ sa veľa dozvedeli. Tak sa dozvedeli, že by sa mal narodiť kráľ.

V jeden deň zbadali na nebi niečo zvláštne, niečo, čo predtým nevideli. Bol to výnimočný nebeský úkaz. Pozreli sa na svoju hvezdársku mapu, porovnávali a potom si povedali:

"Samozrejme, je to hviezda narodeného kráľa. Ideme za tou hviezdou a pôjdeme sa pokloniť novonarodenému kráľovi.“ Zbalili si veci, zobrali dary a išli.

Putovali dlhú dobu a stále sa im hviezda nestrácala z očí. Napokon sa dostali až do mesta Jeruzalem. A keďže sa mal narodiť kráľ, išli rovno do kráľovského paláca.

Tam žil kráľ Herodes Veľký. Bol to zlý človek, veľmi násilný, lenže oni to nevedeli. A on ich prijal milo. „No, čo moji zlatí, čo pre mňa máte?“ A oni sa pýtali: „Kde je ten novonarodený kráľ, videli sme jeho hviezdu?“ Herodes sa preľakol: „Čo, aký kráľ, ja som tu kráľ, čo to má znamenať.“ Herodes sa bál o svoje kráľovské postavenie. Chcel byť kráľom naveky. Bol však chorý. Herodes si dal zavolať všetkých svojich radcov a spytoval sa o čo ide, kde sa má narodiť kráľ. A tí mu povedali, čo vravia proroci. ( Micheáš 5,1)

Kráľ Herodes sa potom stretol s mudrcmi a vtedy sa už správal zasa milo. „Choďte za ním, nájdite ho, pozdravte ho a potom mi príďte povedať, či a kde ste ho našli a pôjdem sa mu aj ja pokloniť.“ Herodes si vymýšľal. Už vtedy mal nabrúsené zuby, bol plný strachu a hnevu a bál sa toho dieťatka. Nie všetci sa tešili z narodenia Pána Ježiša. Pánovi Ježišovi hrozilo nebezpečenstvo. A keď mudrci odchádzali od Herodesa, Herodes im ešte znovu odkazoval: „Určite sa vráťte!!“

Mudrci sa rozlúčili a odišli. Možno si už mysleli, že to bol omyl, že niečo sme zmeškali, hviezdy klamali, že mohli radšej zostať doma.

Vtedy sa pred nimi znovu zjavila hviezda, takže vedeli kam majú ísť. Išla pred nimi a oni ju nasledovali. Veľmi sa potešili, zaradovali sa veľkou radosťou. A ešte viac sa potešili, keď hviezda sa zastavila nad miestom, kde boli Jozef s Máriou a malým Ježiškom. Našli svojho kráľa. Padli na tvár a klaňali sa mu. Klaňali sa mu naozaj, malinkému dieťatku v jasličkách.

Dali mu svoje dary, ktoré opatrovali cestou a ktoré mali so sebou. Zlato, kadidlo a myrhu. Všetko boli veľmi drahé a cenné veci. Ježiško bol maličký a tieto dary si ešte nevedel vziať, ale matke Márii sa iste páčili a určite premýšľala a možno i vedela, že takéto dary sa nedávajú obyčajným ľuďom.

Napokon sa mudrci vrátili do Jeruzalema a Herodesovi všetko vyrozprávali....ups, nie, nie!!

Pán Boh im v sne pripomenul, že k nemu nemajú ísť a tak išli domov inou cestou. Stretli sa s Ježišom a ich život išiel inou cestou. Amen.

Po výklade sa naučíme novú pesničku.

MUDRCI OD VÝCHODU

Mudrci od východu
Dali sa do pochodu
Novú hviezdu zbadali
Nuž sa za ňou vybrali

Hviezda svetu vraví
Spasiteľ náš pravý
Narodil sa v zdraví
Všetko zlé sa napraví

Jasná hviezda na nebi
Svieti a tak, čo keby
Išli sme aj my za ňou
S touto pesničkou malou

Mudrci darovali Ježišovi zlato, kadidlo a myrhu (čo to je? Aké sú to dary? – veľmi vzácne...) Čo môžeme Ježišovi darovať my ??? - pekný hlas - talent - šikovnosť ... - svoje srdce - svoj život

Deti dostanú papiere s nakreslenou darčekovou škatuľkou a s vetou „Môj dar pre Ježiša“. Do škatuľky napíšu alebo nakreslia, čo by chceli Ježišovi darovať a celú škatuľku si môžu vymaľovať.

Keď si deti dokreslia pokračujeme hrou.

Teraz sa zahráme na mudrcov, ktorí putovali svetom, aby mohli privítať kráľa a priniesť mu svoje dary. Deti si oblečú jednoduché nešité šaty, aby to bolo pre ne zaujímavejšie, zoberú si svoje "dary pre Ježiša" a putovanie môže začať. Ich úlohou je nasledovať hviezdu, tú najväčšiu a najjasnejšiu na nebi, hviezdu, ktorá ich privedie k Ježišovi. Cesta je namáhavá a dlhá. Jeden dospelý vodca, ktorý drží v ruke hviezdu, vedie deti cez rôzne prekážky a okľuky – popod stôl, cez stoličku, popod plachtu, skákajúco, plaziac sa, krokom späť...deti všetko opakujú. A pri tom všetkom musia nasledovať tú správnu hviezdu, lebo v miestnosti je ich rozvešaných veľa a všetky vyzerajú rovnako. Keď sa konečne dostanú k malému Ježiškovi, ku ktorému ich dovedie tá správna hviezda, uklonia sa mu a odovzdajú mu svoje – každé dieťa teraz môže predstaviť svoj darček nakreslený alebo napísaný na už spomínanom papieri.

Mudrcov priviedla k Ježišovi hviezda, ktorá pred tým ani potom na nebi viac nebola. Táto hviezda bola výnimočná, žiariaca. Aby sme si lepšie zapamätali aj túto časť Vianočného príbehu, spojíme ju s jednoduchou výrobou práve takej jednej výnimočnej hviezdy. Túto hviezdu si zavesíme ako štvrtú vianočnú ozdôbku, pripomínajúcu vianočný príbeh narodenia Spasiteľa, na náš vianočný stromček (prípadne si ju deti vezmú domov na svoje stromčeky). Základ tvorí konštrukcia z drevených paličiek do pusy. Túto si väčšie deti môžu vyrobiť sami, pre menšie je dobré pripraviť vopred. Drevenú hviezdu deti obliepajú rôznymi glitrami a trblietkami, aby bola výnimočná ?.

Záver programu tejto besiedky tvoria piesne, modlitba.

Poďme za pravou hviezdou, Pánom Ježišom a odovzdajme mu svoje srdce ako dar pokory a úcty a On nás bohato odmení inými svojimi darmi. Ďakujme Bohu za Vianoce. Amen.