Všetko, čo robíme, je iba kvapka v mori, ale keby sme to nerobili, tá kvapka by tam chýbala.

(Matka Tereza)

Zlatá konfirmácia 14.6.2009


ZLATÁ KONFIRMÁCIA, 14.jún 2009

Po roku 2008, ktorý by sme mohli nazvať bezkonfirmačný, prišiel rok 2009, v ktorom je znovu všetko tak, ako sa patrí. Po slávnosti konfirmácie zo 7. júna o týždeň na to, v 1. nedeľu po Svätej Trojici Pán Boh nám dal zasvätiť nedeľu slávnosti Zlatej konfirmácie. Pozvanie prijali 11 bratia a sestry v Pánu, ktorí prišli prežiť spoločenstvo viery, spomienok, ale i nádeje a Božej milosti. Služby Božie začali slávnostným vstupom vopred na farskom dvore zhromaždených zlatých konfirmandov. Po úvodnej liturgii prišiel čas skúšky, v ktorej sme tak maličko prevetrali niektore vedomosti. Dojímavou chvíľou bolo spontánne odriekanie odpýtanky od rodičov a krstných rodičov. V tejto časti programu poslúžili i deti piesňami a poetickým slovom aj sestra V. Hudecová. V kázni slova Božieho brat farár pripomenul zlatú hodnotu daných chvíľ a zamýšľal sa nad posolstvom pre naše životy, ktoré máme vo vyznaní 23. žalmu. Prišiel i čas, keď prítomní zlatí konfirmandi pred oltárom vyznávali "Verím v Boha..."" a prijali osobné požehnanie a na pamiatku dostali "Rozpomienku na zlatú konfirmáciu."

Vzácnym časom bolo aj po 50. rokoch znovu spoločné prijímanie darov Večere Pánovej. Ako sa na pekné slávnostné služby Božie patrí medzi spievanými piesňami odzneli aj „Smieť žiť pre Krista“ a na záver „Hrad prepevný “. Po spoločnom pózovaní pre pamätnú foto sme sa po chvíli zišli v zborovej sieni pri spoločnom obede. Duchovne nasýtení, telesne nasýtení a pomaličky prišiel aj čas rozchodu. Ďakujeme Pánu Bohu za tento deň a všetko v Ňom prežité. Veríme, že aj všetci prítomní v svojom srdci to cítia podobne. Chýbali tí, ktorí už nemohli prísť, ale aj tí, ktorí neprišli.

Ešte mená prítomných: Elena Donovalová, Ondrej Hudoba, Eva Vaškovičová, Elena Leštáková, Anna Hricová, Ján Moravčík, Juraj Bolf, Olga Horvátová, Anna Mikulová, Elena Beláková, Anna Filkorová

Fotogaléria             Príhovor zborovej dozorkyne

Pozvánka