Hudobník, ktorý chce, aby jeho nástroj bolo najviac počuť, je zábuhou každého orchestra.

(Henryk Sienkiewicz)Z archívu - Deň A.Ľ. Katinu, 2.11.2008


Biskup Ľ. Katina

Cirkevný zbor ECAV v Badíne si v nedeľu 2. novembra pripomenul Pamiatku zosnulých, ale aj 40. výročie skonu br. dôstojného biskupa Andreja Ľudovíta Katinu , ktorý ako farár pôsobil v Badíne v rokoch 1935 až 1946. Neskôr bol farárom a biskupom v CZ Hronsek.

Dopoludnia na hlavných Službách Božích poslúžil kázňou slova Božieho na text J 13,36 brat biskup ZD ECAV Mgr. Milan Krivda. Svojou zvesťou povzbudil pri spomienkach a zdôraznil aj skutočnosť biblického textu, že neskôr každý pôjde za svojím Pánom. Medzi poslucháčmi slova Božieho boli aj dcéry A. Ľ. Katinu, Elena a Ľudmila s rodinami.

Popoludňajší program začal stretnutím brata biskupa so zborovým predsedníctvom a presbyterským zborom. Toto takmer dvojhodinové stretnutie malo pozitívnu náplň a brat biskup i presbyteri mohli vzájomne zdieľať úprimné bratské spoločenstvo v rozprávaní o zaujímavých témach súčasnosti i minulosti.

O 16. 00hod. začal v chráme Božom večerný program s názvom „Desať úrodných rokov A. Ľ. Katinu“. Svoj pozdrav priniesol aj spevácky zbor hostí z Hronseku. Centrom večera bol originálny videodokument o živote a literárnej tvorbe A. Ľ. Katinu, ktorý autorsky pripravil Mgr. Pavol Halaj.

Hodiny práce na dokumente priniesli očakávaný výsledok. Precízne spracované dielo poskytlo nielen veľa užitočných informácií, ale aj duchovný a kultúrny zážitok. Deň spomienky na farára, biskupa, ale i spisovateľa A. Ľ. Katinu bol dňom stretnutia ľudí, ktorí si vedia vážiť a uctiť tých, ktorí tu boli a žili pred nami, ktorí si vedia uctiť históriu svojej cirkvi a osobnosti, ktoré v nej pôsobili v rôznych, aj veľmi zložitých dobách.


„ Na polnoc odbil zvon, nad lôžkom stojím sám,
spomienky posielam pohronským dolinám...“

(úryvok z básne Pozdrav, autor A.Ľ. Katina)