Každý má svoje veci poručiť Bohu a čo Boh dá, to radostne upotrebiť a veci budúce Bohu do správy srdečne poručiť.

(Martin Luther)

Nedeľa, 1.1.2017   NOVÝ ROK - Novoročné služby Božie o 10:00 hod.
Piatok, 6.1.2017   Zjavenie Krista Pána Mudrcom - Služby Božie o 10:00 hod.
Nedeľa, 8.1.2017   1.nedeľa po Zjavení - Služby Božie o 10:00 hod.
Detská besiedka o 16:00 hod.
Streda, 11.1.2017   Biblická hodina v Badíne o 18:00 hod.
Spevokol o 19:15 hod
Nedeľa, 15.1.2017   2.nedeľa po Zjavení - Služby Božie o 10:00 hod.
Detská besiedka o 16:00 hod.
Piatok, 20.1.2017   Novoročný koncert o 18:00 hod.
Nedeľa, 22.1.2017   3.nedeľa po Zjavení - Služby Božie o 10:00 hod.
Ekumenické modlitebné stretnutie o 15:00 hod.
Streda, 25.1.2017   Biblická hodina v Badíne o 18:00 hod.
Nedeľa, 29.1.2017   4.nedeľa po Zjavení - Služby Božie so spoveďou a Večerou Pánovou o 10:00 hod.
Detská besiedka o 16:00 hod.
Ekumenické stretnutie

Predposledná januárová nedeľa býva v našej dedine obohatená jedným veľmi milým stretnutím. Je to modlitebné stretnutie občanov Badína, ktorí sa stretávame ....

 

CZ ECAV Badín | 22.1.2017 viac Fotogaléria Fotogaléria

Novoročný koncert

Detský spevácky zbor Štvorlístok vznikol v septembri roku 2014 z iniciatívy súčasného dirigenta Petra Bibzu, ústretovosti vedenia Základnej školy na ulici Martina Rázusa vo Zvolene a zanietených paní učiteliek školy. Pracuje ...

 

CZ ECAV Badín | 20.1.2017 viac