Proti tým, čo v Pána Ježiša Krista naozaj veria, je satan bezmocný.

(Martin Luther)

Nedeľa, 14.6.2015   2. nedeľa po Svätej Trojici - Služby Božie o 10:00 hod.
Sobota, 13.6.2015   Stretnutie mládeže o 18:30 hod.
Nedeľa, 7.6.2015   1. nedeľa po Svätej Trojici - Služby Božie o 10:00 hod.
DOLCE CANTO

Dievčenský spevácky zbor Dolce Canto bol založený v roku 2006. Teleso vzniklo z iniciatívy riaditeľky Základnej umeleckej školy Jána Cikkera Mgr. Evy Beňačkovej a dirigenta zboru Mgr. art. Martina Kaššu ako študijné a koncertné teleso, ktorého členkami sú žiačky a študentky banskobystrickej Základnej umeleckej školy Jána Cikkera.

 

COLCE CANTO | 13.6.2015 viac

Noc v zborovke

Zvyknú sa konať rôzne súťaže a preteky, ktoré trvajú 24 hodín. O niečo podobné sme sa pokúsili aj my, ale v trochu inom význame. Ku Dňu detí sme pripravili stretnutie, kde sme "od jedného večera do druhého večera" boli spolu s deťmi, ktoré prijali pozvanie, konali sa rôzne aktivity, hry, zneli piesne, duchovné posolstvá...

 

Roman Dovala, CZ ECAV Badín | 11.6.2015 viac