Proti tým, čo v Pána Ježiša Krista naozaj veria, je satan bezmocný.

(Martin Luther)

Sobota, 28.2.2015   Stretnutie mládeže o 18:30 hod.
Streda, 25.2.2015   Pôstna večiereň v Badíne o 17:00 hod.
Nácvik spevokolu mládeže Joyfull voices o 18:00 hod.
Utorok, 24.2.2015   Pôstna večiereň v Rakytovciach o 18:00 hod.
Nedeľa, 22.2.2015   1. pôstna nedeľa - Služby Božie o 10:00 hod.
viac informácií Detská besiedka - Poďme za Ježišom! o 16:00 hod.
Nedeľa, 15.2.2015   Predpôstna nedeľa - Služby Božie o 10:00 hod.
Zborový konvent o 10:00 hod. Detský karneval
Sobota, 14.2.2015   Stretnutie mládeže o 18:30 hod.
Nedeľa, 8.2.2015   Nedeľa po Deviatniku Služby Božie o 10:00 hod.
Sobota, 7.2.2015   Stretnutie mládeže o 18:30 hod.
Nedeľa, 1.2.2015   Nedeľa Deviatnik Služby Božie o 10:00 hod.

 
 
 
 
  Pridať na Facebook.com