Pane, neprosím o nevšedný zázrak, ale o silu prijať všedný deň.

(Antoine de Saint-Exupéry)

Udalosti a komentáre - december 2010


 
Piatok
31.12.
Silvester - Večerné služby Božie pri uzávierke kalendárneho roka o 17:00 hod.
 
 
Nedeľa
26.12.
2. slávnosť Vianočná - Pamiatka Štefana, diakona, mučeníka
Slávnostné služby Božie s Večerou Pánovou o 10:00 hod.
 
 
Sobota
25.12.
1. slávnosť Vianočná - Narodenie Krista Pána
Slávnostné vianočné služby Božie o 10:00 hod.

Večera Pánova o 9:00 hod.
 
Piatok
24.12.
Štedrý večer
viac informácií Služby Božie s programom detí o 17:00 hod. viac informácií
                    
 
Streda
22.12.
viac informácií Vianočná kapustnica mládeže o 15:30 hod.
 
Utorok
21.12.
Náboženská výchova na základnej škole
1.stupeň o 12:20 hod.,   2.stupeň o 13:35 hod.
Adventná večiereň v Rakytovciach o 18:00 hod
viac informácií Príprava vianočných darčekov
 
Pondelok
20.12.
Konfirmačná príprava   úlohy
1.ročník o 15:00 hod.,   2.ročník o 16:00 hod.
 
Nedeľa
19.12.
4. adventná nedeľa - Služby Božie o 10:00 hod.
viac informácií Vystúpenie speváckeho zboru Hron o 15:00 hod.
viac informácií Detská besiedka o 16:00 hod.
Príprava a skúška štedrovečerného programu!
 
Sobota
18.12.
Stretnutie mládeže o 18:00 hod.
 
 
Piatok
17.12.
Náboženská výchova v škôlke o 15:00 hod.
Stretnutie dorastu o 15:30 hod.
 
Štvrtok
16.12.
Adventná večiereň v Badíne o 17:00 hod
 
 
Utorok
14.12.
Náboženská výchova na základnej škole
1.stupeň o 12:20 hod.,   2.stupeň o 13:35 hod.
Adventná večiereň v Rakytovciach o 18:00 hod
 
Pondelok
13.12.
Konfirmačná príprava   úlohy
1.ročník o 15:00 hod.,   2.ročník o 16:00 hod.
 
Nedeľa
12.12.
3. adventná nedeľa
Služby Božie s prisluhovaním sviatosti Večere Pánovej o 10:00 hod.

viac informácií Detská besiedka o 16:00 hod.
 
Sobota
11.12.
Stretnutie mládeže o 18:00 hod.
 
 
Piatok
10.12.
Náboženská výchova v škôlke o 15:00 hod.
Stretnutie dorastu o 15:30 hod.
 
Štvrtok
9.12.
Adventná večiereň v Badíne o 17:00 hod
 
 
Utorok
7.12.
Náboženská výchova na základnej škole
1.stupeň o 12:20 hod.,   2.stupeň o 13:35 hod.
Adventná večiereň v Rakytovciach o 18:00 hod
 
Pondelok
6.12.
Konfirmačná príprava   úlohy
1.ročník o 15:00 hod.,   2.ročník o 16:00 hod.
 
Nedeľa
5.12.
2. adventná nedeľa - Služby Božie o 10:00 hod.
 
 
Sobota
4.12.
Stretnutie mládeže o 18:00 hod.
 
 
Piatok
3.12.
Náboženská výchova v škôlke o 15:00 hod.
Stretnutie dorastu o 15:30 hod.
 
Streda
1.12.
Adventná večiereň v Badíne o 17:00 hod