Všetko, čo robíme, je iba kvapka v mori, ale keby sme to nerobili, tá kvapka by tam chýbala.

(Matka Tereza)

Udalosti a komentáre - október 2010


 
Nedeľa
31.10.
22. nedeľa po Sv. Trojici. - Služby Božie v Večerou Pánovou o 10:00 hod.
 
 
Sobota
30.10.
Reformačný večierok o 17:00 hod. v zborovej sieni
Stretnutie pri slove Božom, téme o Lutherovi a čaji
                     Modlitba k pamiatke reformácie
 
Piatok
29.10.
Stretnutie detí a dorastu o 15:30 hod.
 
Streda
27.10.
Náboženská výchova v materskej škôlke
začiatok o 15:00 hod.
 
Utorok
26.10.
Náboženská výchova na základnej škole
1.stupeň o 12:20 hod.,   2.stupeň o 13:35 hod.
 
Pondelok
25.10.
Konfirmačná príprava   úlohy
1.ročník o 15:00 hod.,   2.ročník o 16:00 hod.
 
Nedeľa
24.10.
21. nedeľa po Sv. Trojici - Služby Božie o 10:00 hod.   
kázeň slova Božieho
 
 
Piatok
22.10.
viac informácií Stretnutie detí a dorastu o 15:30 hod.
Téma: Božia Trojica - Otec, Syn a Duch svätý
 
Nedeľa
17.10.
20. nedeľa po Sv. Trojici - Služby Božie o 10:00 hod.
viac informácií Detská besiedka o 16:00 hod.
 
Sobota
16.10.
Stretnutie mládeže o 18:00 hod.
Téma: Daniel 1. kapitola     Aktivita: volejbal
 
Piatok
15.10.
viac informácií Stretnutie detí a dorastu o 15:30 hod
Téma: Ako môžno veriť v Boha, ktorého nevidíme.   Aktivita: Tekvicová párty
 
Utorok
12.10.
Náboženská výchova na základnej škole
1.stupeň o 12:20 hod.,   2.stupeň o 13:35 hod.
 
Pondelok
11.10.
Konfirmačná príprava   úlohy
1.ročník o 15:00 hod.,   2.ročník o 16:00 hod.
 
Sobota
23.10.
Stretnutie mládeže o 18:00 hod.
 
 
Nedeľa
10.10.
19. nedeľa po Sv. Trojici - Pamiatka posvätenia chrámu - Služby Božie o 10:00 hod.
Viac informácií Detská besiedka – požehnanie detí o 10:00 hod.
 
Sobota
9.10
Stretnutie mládeže o 18:00 hod.
 
 
Piatok
8.10.
Stretnutie detí a dorastu o 15:30 hod.
Aktivita:   púšťanie šarkanov
 
Nedeľa
3.10.
18. nedeľa po Sv. Trojici - Poďakovanie za úrody zemské - kázeň slova Božieho      fotogaléria
viac informácií Detská besiedka o 16:00 hod.
 
Sobota
2.10.
viac informácií Futbalový turnaj o pohár generálneho biskupa ECAV
viac informácií Stretnutie s gen. biskupom Mgr. M. Klátikom o 15:00 hod.
Stretnutie mládeže o 18:00 hod.
 
Piatok
1.10
viac informácií Stretnutie detí a dorastu o 15:30 hod
Téma: Kde sa vzal Boh?