Životná múdrosť je dopúšťať sa v každom období života len tých omylov, ktoré sú v súlade s vekom.

(Pablo Picasso)

Udalosti a komentáre - marec 2010


 
Nedeľa
28.3.
Kvetná nedeľa, čítanie Pašií
Služby Božie so spoveďou a Večerou Pánovou o 10:00 hod.

viac informácií Výstavka dielok detí a dorastu z tvorivých piatkov
viac informácií Detská besiedka – poďme za Ježišom o 16:00 hod.
 
Sobota
27.3.
Stretnutie mládeže o 18:00 hod.
Otváram si často knihu? - Téma: Matej Hrebenda alebo čo som naposledy prečítal
 
Piatok
26.3.
viac informácií Stretnutie detí a dorastu o 15:30 hod.
Tvorivý predveľkonočný piatok pre deti a dorast
 
Utorok
23.3.
Pôstna večiereň
Badín - 17:00 hod, Rakytovce 18:00 hod.
 
Nedeľa
21.3.
Smrtná nedeľa, čítanie Pašií - Služby Božie o 10:00 hod.
viac informácií Detská besiedka – poďme za Ježišom o 16:00 hod.
 
Sobota
20.3.
Stretnutie mládeže o 18:00 hod.
Biblická hodina - Téma: 2. Tim 2, 14-19, vedie: Roman Dovala
 
Piatok
19.3.
viac informácií Stretnutie detí a dorastu o 15:30 hod.
Tvorivý predveľkonočný piatok pre deti a dorast
 
Utorok
16.3.
Pôstna večiereň
Badín - 17:00 hod, Rakytovce 18:00 hod.
 
Nedeľa
14.3.
4. pôstna nedeľa - Služby Božie o 10:00 hod.
 
 
Sobota
13.3.
Stretnutie mládeže o 18:00 hod.
Téma: Smutné príbehy drogovej závislosti,    Vedie: RNDr. Viera Kadlecová
 
Piatok
12.3.
viac informácií Stretnutie detí a dorastu o 15:30 hod.
Tvorivý predveľkonočný piatok pre deti a dorast
 
Utorok
9.3.
Pôstna večiereň
Badín - 17:00 hod, Rakytovce 18:00 hod.
 
Nedeľa
7.3.
3. pôstna nedeľa - Služby Božie o 10:00 hod.
viac informácií Detská besiedka – poďme za Ježišom o 16:00 hod.
 
Sobota
6.3.
Stretnutie mládeže o 18:00 hod.
 
 
Piatok
5.3.
Stretnutie detí a dorastu o 15:30 hod.
 
 
Utorok
2.3.
Pôstna večiereň
Badín - 17:00 hod, Rakytovce 18:00 hod.