Nikto nemá toľko poradcov ako ten, kto má Bibliu.

(Pavel Kosorin)

Zoznam presbyterov a funkcionárov

Kostol

Členovia zborového presbyterstva

 • 1. Bahýlová Elena
 • 2. Blažečková Anna
 • 3. Donovalová Elena
 • 4. Fašková Marta
 • 5. Futáková Júlia
 • 6. Hano Ján
 • 7. Hric Ján
 • 8. Hybská Anna
 • 9. Majerský Juraj
 • 10. Maruškin Ján, Ing.
 • 11. Mikulová Anna, Ing.
 • 12. Moravčíková Anna
 • 13. Moravčíková Jana, Ing.
 • 14. Moravčík Dušan
 • 15. Petrovič Ján, Ing.
 • 16. Pršanec Ján
 • 17. Dvonková Anna
 • 18. Kvasnová Zuzana
 • 19. Kadlecová Viera, Dr. – zborová dozorkyňa
 • 20. Dovala Roman, Mgr. – zborový farár

Funkcionári:

 • Poddozorca: Moravčíková Jana, Ing.
 • Kurátor: Moravčík Dušan
 • Kurátorka za Rakytovce: Anna Dvonková
 • Hospodársky výbor:
 • Predseda: Anna Hybská
 • Pokladníčka: Elena Donovalová
 • Účtovníčka: Mikulová Anna, Ing.
 • Zapisovateľka: Bahýlová Elena
 • Vnútromisijný výbor:
 • Vedenie vmv: Kadlecová Viera, Dr.
 • Kostolníčka: Kulhányová Mária
 • Delegáti na seniorálny konvent:
 • 1. Petrovič Ján, Ing.,
 • 2. Hricová Zuzana, Bc.,
 • Náhradníci:
 • 3. Hudecová Viera
 • 4. Kvasnová Zuzana