Každý má svoje veci poručiť Bohu a čo Boh dá, to radostne upotrebiť a veci budúce Bohu do správy srdečne poručiť.

(Martin Luther)

Zlatá konfirmácia - 5.6.2016

Slovo zlato veľa ľudí vníma ako synonymom bohatstva. Kto má zlato, je bohatý. Zlaté prstene, náušnice, retiazky, niekde dokonca majú zo zlata aj kľučky na dverách. Aj bohatstvo krajiny sa mieria úschovami „v zlate“ v trezoroch.

My, kresťania, by sme tiež mali mať svoje úschovy ale nie v zlate v trezoroch ale vo svojom srdci. Úschovy viery v Ježiša Krista a lásky k blížnemu, ako je to napísané v knihe kníh – v Biblii. Tak nás to učili už od detstva rodičia, krstní rodičia, starí rodičia... Krstom uzatváramei zmluvu s Ježišom Kristom ako jeho nasledovatelia. Konfirmáciou túto zmluvu potvrdíme a stávame sa dospelými členmi kresťanského spoločenstva a cirkvi.

V nedeľu 5. júna 2016 si svoju konfirmáciu pripomenuli konfirmandi, ktorí po prvýkrát prijímali večeru Pánovu pred 50 rokmi. 50 rokov sa zvykne označovať prívlastkom „zlatý“. Je 50 rokov dlhá doba? Čím dlhšie máme tu na zemi možnosť spoznávať Ježiša Krista, jeho lásku o to bohatší sme na duchu a silnejší vo viere.

Slávnosťou zlatej konfirmácie si zlatí konfirmandi zaspomínali na časy svojej mladosti, v krátkom príhovore sa poďakovali všetkým, ktorí ich k viere viedli. Príhovor mala aj p. dozorkyňa V. Kadlecová. Slávnosť sme ukončili piesňou Hrad prepevný, zlatí konfirmandi dostali spomienkový list a pozornosť v podobe kvetinového daru.

D. Kozová