Rozhor sa ohňom nadšenia a ľudia z celého sveta sa prídu pozerť na teba, ako horíš.

(John Wesley)

Zborový deň - 14.11.2018

Deň sviatočný – nedeľa.

Dvere do chrámu otvorené dokorán, tak ako pred 152. rokmi.

14.októbra 2018, ďakujeme tým, ktorí svojimi rukami s požehnaním Pána Boha vytvorili dielo, ktorého posvätenie si v sviatočnú nedeľu pripomíname. My, potomkovia sme vytvorili bohumilé spoločenstvo, v ktorom ďakujeme predkom za prekrásny chrám.

Deň, prežiarený slnkom bol predurčený k tomu, aby tento zborový deň ukázal na potrebu byť spolu, porozprávať sa, spolu zdieľať radosť aj smútok.

Prekrásny bol aj moment, keď si rodičia, krstní a starí rodičia odniesli z chrámu maličkého kresťana po krste svätom. Prekrásny dôkaz životaschopnosti cirkevného zboru..

A spoločné chvíle nadobúdajú veselú podobu, keď po slávnostných službách Božích, pre potešenie pri spoločnom obede zahrajú Juraj Majerský a Tibor Nôžka. Dudlavý zvuk fujary a jasný hlas heligónky pozdvihnú náladu všetkých.

Mozgové závity intenzívne pracovali pri vedomostnom kvíze o obci Badín, ktorý pripravil Janko Petrovič. Bolo to super a vyhral každý. Naše deti boli ako rozkvitnuté kvety na jar, keď behali po farskej záhrade, kde boli pre nich pripravené Evkou Surkošovou a Jankom Maruškinom aktivity, ktoré ich zobudili k fantastickej aktivite.