Proti tým, čo v Pána Ježiša Krista naozaj veria, je satan bezmocný.

(Martin Luther)

Zamyslenie

                                                                                                                                                                                                Pridať na Facebook.com

"Tento Ježiš, ktorý vám bol vzatý do neba, príde zase tak, ako ste Ho videli odchádzať do neba."   Sk 1,11

Tí, ktorí vedia, čo znamenajú slová cirkevný rok, tí bez pochýb vedia aj to, že cirkevný rok sa pomaly blíži k svojmu záveru. Ešte dve nedele a je koniec. Koniec cirkevného roka. Vždy pre koncom si pripomíname jednu dôležitú pravdu Písma týkajúcu sa Pána Ježiša a samozrejme i nás. Blíži sa druhý príchod Pána Ježiša Krista na zem, parúzia. Druhý príchod k súdu, poslednému súdu.

Pre nezainteresovaných môžu takéto slová pôsobiť ako jedna z poplašných správ všelijakých majstrov úžasu, ktorí z času na čas niekde vyhrabú zaručenú informáciu, že vtedy a vtedy už isto príde koniec sveta. Bolo by zaujímavé zistiť, čo títo ľudkovia robia a ako sa na tento koniec pripravujú.

My , kresťania zvestujeme blízky príchod Pána Ježiša Krista. Nevychádzame z nejakých nejasných zdrojov, ani z neznámych tajomných kníh. Zvestujeme len to, čo píše všetkým dostupná kniha, Biblia. V Biblii je napísané: „ Tento Ježiš, ktorý vám bol vzatý do neba, príde zase tak, ako ste Ho videli odchádzať do neba.“ (Sk 1,11) Ježiš vstúpil do nebies a vráti sa, príde znova. Iná časť Písma vraví: „ Pán blízko!“ (G 4, 5b)

Život v nádeji Pánovho druhého príchodu na zem je základom kresťanskej zvesti od počiatkov. Je to veľmi zaujímavé. Nevieme kedy, ale vieme odkiaľ a ako. Z nebies a v sláve, ktorá je nepredstaviteľná ľudskému zmýšľaniu.

Pri blížiacom sa závere cirkevného roka máme možnosť pripomenúť si práve tento atribút našej viery, teda očakávanie príchodu Pána z nebies. A na rozdiel od iných scenárov podobného typu zo sveta, tento nám treba brať vážne. Píše sa to v Biblii. A Biblia je prameňom a základom našej viery. „ príde zase...“. Amen.