Najrozumnejšia forma výchovy je príklad.

(Albert Einstein)

Zamyslenie

                                                                                                                                                                                                Pridať na Facebook.com

O nedeli

"V prvý deň po sobote...." L 24,1a
"Pamätaj na deň sviatočného odpočinku a sväť ho!" Ex 20,8

V behu pracovného týždňa, všetkých povinností a aktivít, ktoré ležia na našich pleciach, sa mnohí ľudia tešia na víkend. Poznám však vďaka Pánu Bohu viacerých ľudí, ktorí sa osobite tešia na nedeľu. Nedeľa je deň, ktorý je posvätným dňom kresťanov. Znamená pre nás pripomienku víťazstva nad smrťou, lebo v „prvý deň po sobote....“, práve vtedy vstal Pán Ježiš z mŕtvych. Každá nedeľa je teda sviatkom Kristovho vzkriesenia a zároveň i sviatkom cirkvi. Nedeľa nie je len jeden deň voľna. Boh nás volá, aby sme po Jeho vzore a podľa Jeho slova prikázania tento sviatočný deň naplnili tým, čo náleží. Robíme to? Robia to ľudia žijúci v našej spoločnosti, ktorá má hlboké kresťanské korene? Mnohí iste áno, hoci je dosť podstatná skupina aj tých, ktorí sviatočnosť nedele nezadržujú.

V strede tkzv. pracovného týždňa sa môže zdať nenáležité premýšľať o nedeli, ale mne predsa prišlo dnes na um práve toto. Iste aj preto, že sme sa v škole učili s deťmi o 3. Božom prikázaní. Viac by som však chcel pripomenúť, že už teraz, pokiaľ sa dá, môžeme začať manažovať svoj čas, aby sme došli k nedeli rozhodnutí a vnútorne uspôsobení prežiť ju sviatočne. Už dnes si môžem pripraviť niektoré veci tak, aby som mohol ísť v nedeľu do chrámu a spoločenstva. Alebo prinajmenšom môžem premýšľať prečo sa mi nedeľu zvyčajne nedarí vždy prežiť tak, ako by sa patrilo na dobrého kresťana. Myslím, že má zmysel myslieť na nedeľu už dnes a tešiť sa. Nielen na víkend a oddych, hoci aj to je bez pochýb dôležité.

Bol by som rád, keby sme vedeli, že "v prvý deň po sobote..." Boh vo vzkriesenom Ježišovi daroval ľudstvu nový život. Boh chce, aby sme v nedeľu ožili, aby sme duchovne povstali z mŕtvych. Hoci je do najbližšej nedele ešte relatívne ďaleko, tešme sa už dnes, že po únavnom týždni, v zhone a hluku máme od Pána možnosť ožiť vo viere, ktorú nám často bežné dni berú. "Pamätaj na deň sviatočného odpočinku a sväť ho!"