Každý má svoje veci poručiť Bohu a čo Boh dá, to radostne upotrebiť a veci budúce Bohu do správy srdečne poručiť.

(Martin Luther)

Zamyslenie

                                                                                                                                                                                                Pridať na Facebook.com

"Chceš byť zdravý? Odpovedal Mu (Ježišovi) nemocný: Pane nemám nikoho, čo by ma zaniesol do jazera, keď sa voda zvíri...." J 5, 7

Pán Ježiš prišiel za 38 rokov nemocným, ktorý ležal pri jazere Betezda čakajúc na zázrak. Dal mu konkrétnu otázku, na ktorú stačilo povedať len áno. Ježiš nemocného uzdravil a stal sa zázrak v jeho živote bez toho, aby sa musel dotknúť vody jazera. Boh v Kristovi prišiel a prichádza k nám s konkrétnou otázkou a ponukou. Chceš byť zdravý? Pán sa pýta aj nás. Chceme byť telesne zdraví, ale vieme, že sa musí diať Božia vôľa. Pán nám však dáva aj ponuku zdravia duše, očistenie od hriechov, milosť a požehnanie života v nádeji večnosti. Chceš aj toto? Prijmi túto Božiu ponuku bez váhania. Nerozmýšľaj a nešpekuluj, čo a ako je alebo bolo. Nie je pravda, že nemáš nikoho! Ak raz Pán Boh k tebe prišiel s touto otázkou a ponukou Jeho vôľa je, aby si bol zachránený. Tak teda vstaň, vezmi si svoje lôžko starého hriešneho života a choď. Vstúp do života nového, teš sa zo zdravia duše, ďakuj Bohu, že mu patríš a nezabúdaj, nikdy nezabúdaj, kto ťa vyliečil a zachránil. Boží zázrak kríža! Amen.